VNO-NCW: veilingroute nu echt snel aanpakken

01-12-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zou een besluit moeten worden genomen om knelpunten op te lossen in de bereikbaarheid van het Westland.

De logistieke problemen worden snel groter nu de economie is aangetrokken, stelt VNO-NCW in een brief aan de provincie Zuid-Holland.

De N211 is een van de drukste N-wegen van Nederland en deze zal alleen nog maar drukker worden. Belangrijk onderdeel vormt de verbreding van de N211/Wippolderlaan en de aanpassing van de kruisingen N211-Veilingroute en N211-Laan van Wateringse Veld. De bedrijfskoepel vreest een verdere vertraging, als wordt gewacht op de gemeenteraadsverkiezingen. Het plan is ook opgenomen in het akkoord van Coalitie HOT.

Bestuursakkoord getekend in 2012

De provincie Zuid-Holland en het Rijk zijn in nauw overleg met de gemeenten Westland en Midden-Delfland voor het oplossen van de belangrijkste knelpunten. Hierover is al een bestuursakkoord getekend in 2012. Het bestuursakkoord van 2012 ging er vanuit dat de bestemmingsplanherzieningen zouden zijn afgerond in 2016, dat de aanbesteding zou zijn gestart en dat het geherstructureerde knooppunt voor 2020 in gebruik zou kunnen worden genomen.

Varianten

VNO-NCW hoopt dat begin 2018 een definitieve keus wordt gemaakt uit de varianten en vervolgens de bestemmingsplan- en aanbestedingsprocedures meteen te starten. Er is vertraging opgelopen, doordat de gemeente Westland een voorstel van bewoners van de Zwethzone onderzoekt.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer