Doorgaan naar artikel

Vlaamse industrietelers willen nu duidelijkheid over prijzen 2023

Vroege prijsonderhandelingen moeten zorgen voor duidelijkheid en perspectief voor de Vlaamse industrietelers. Foto: Pieter van Oost

Vroege prijsonderhandelingen moeten zorgen voor duidelijkheid en perspectief voor de Vlaamse industrietelers. Foto: Pieter van Oost

Vlaamse telers van industriegroenten starten nog deze maand met prijsonderhandeling met hun afnemers, dat is maanden eerder dan in andere jaren. Inzet van de telers is een prijsvorming voor hun producten in 2023, die past bij de oplopende productiekosten.

“De prijsvorming voor de telers is altijd al een Achilleshiel”, aldus woordvoerder Luc De Waele van telerscoöperatie Ingro. Ze vertegenwoordigt 1.200 leden, 800 hiervan telen groenten voor industriële verwerking. Deze bedrijfstak, gericht op diepvriesproducten, concentreert zich specifiek in West-Vlaanderen.

Blokkades

De prijsonderhandelingen tussen telers en verwerkers werden tot nu toe altijd in het vroege voorjaar afgerond. Begin dit jaar mondden de prijsvoorstellen van de diepvriesbedrijven tot onvrede bij de telers. Honderden van hen blokkeerden vervolgens de toegangspoorten van deze bedrijven, en telers kregen het advies van de hen aangeboden contracten niet te tekenen en in plaats daarvan eigen kostprijsberekeningen te maken.

Lege vriesvakken

In de in de Vlaamse Nieuwsbrief Vilt geeft De Waele aan dat vervroegde onderhandelingen en eerdere afspraken broodnodig zijn om te voorkomen dat er volgend jaar weinig of geen groenten worden geteeld. In 2022 zou het areaal industriegroenten al 20% lager zijn dan in voorgaande jaren. Daar komt de productiederving door hitte en droogte nog bij voor groenten waaronder spruitkool, bonen, peen en prei. “We zullen dit jaar minder kunnen leveren dan er op contract werd vastgelegd”, aldus De Waele. Consumenten gaan dit merken door tekorten in de supermarkten.

Graan en mais

Volgens De Waele neemt bij de huidige prijzen de animo om industriegroenten te telen verder af, ten gunste van minder arbeid, kosten vragende gewassen als graan en mais. Allen met goede, vroegtijdig vastgelegde prijsafspraken is die voor groenten negatieve trend nog te keren, aldus de woordvoerder van telersvereniging Ingro.

Prijs moet omhoog

Hij wil vooruitlopend op de onderhandelingen geen uitspraken doen over gewenste prijsverhogingen voor de telers. In voorgesprekken is al wel duidelijk gemaakt dat de nood onder de telers hoog is. “De hele keten moet beseffen dat groenten meer gaan kosten, tot de consument aan toe.”

Bron: Vilt

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin