Doorgaan naar artikel

Vlaams-Nederlands project voor robot en datagebruik

Programma Smart Growers levert teeltinnovaties op in blauwebes. Foto: Misset.

Programma Smart Growers levert teeltinnovaties op in blauwebes. Foto: Misset.

Het Nederlands-Vlaamse project Smart Growers is afgerond met innovaties voor blauwe bes en asperge.

Eind oktober werden de innovaties toegelicht die uit het Interreg V-project komen. Dat is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling. De provincie Limburg was initiatiefnemer voor het project. Onderzoek liep op bedrijven in de laanboomteelt, asperge- en blauwebessenteelt. Omdat voor laanboomteelt geen collectief onderzoek meer plaatsvindt, is de combinatie gemaakt met voedingsgewassen.

In het driejarige project Smart Growers is de teelt op drie onderwerpen onderzocht op mogelijkheden tot innoveren. Zo is voor een betere toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in praktijkproeven gekeken naar onkruidbestrijding met koud water onder hoge druk, naar een slimme robot die onkruiden herkent (en bestrijdt) en waterbesparende technieken.

Sensoren

De tweede techniek is irrigatie op basis van data. Dit door een netwerk van sensoren verspreid over het perceel en de ontwikkeling van beslissingsondersteunende modellen. De derde techniek heeft betrekking op drones en andere cameratechnieken om de gewassen te monitoren. Vooral het inzicht in droogtestress verbeterde en er was controle op lekkende irrigatieleidingen in de asperges. Aan beide zijden van de grens werden bij pilotbedrijven praktijktesten uitgevoerd.

Voor Nederland was Compass Agro bij het programma betrokken, maar ook Belgische partners als het Proefcentrum voor Sierteelt. Het totale projectbudget bedroeg € 1.900.000.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin