Vijftig schademeldingen regenval

24-10-2013 | Laatste update op 31-08 | |
Vijftig schademeldingen regenval

Bij verzekeraars Agriver en Vereinigte Hagel zijn in totaal ongeveer vijftig schademeldingen binnengekomen in verband met de hevige regenval in Zuidwest-Nederland op 13 oktober. Over de omvang van de schade (in euro’s of in procenten van de opbrengst) laten de verzekeraars zich niet uit.

Een woordvoerder van Agriver meldt dat over de schade nog weinig te zeggen valt. “We hebben deze week weer mooi weer, waardoor de schade nog heel erg kan meevallen. Er zijn percelen die een paar dagen onder water hebben gestaan, daar zal zeker wel schade zijn, maar hoe groot die is moet blijken bij de oogst.”

De getroffen telers zullen de producten waar het om gaat niet bewaren, maar direct voor verwerking afvoeren, zegt directeur Jan Schreuder van Vereinigte Hagel.

Volgens Schreuder valt er goed onderscheid te maken tussen gebieden waar de regenval is beperkt gebleven tot ongeveer 60 millimeter of waar de regenval de 100 millimeter heeft overschreden. Op percelen met 60 millimeter regen is door schadebeperkende maatregelen nog een deel van de oogst gered. Maar op percelen met meer dan 100 millimeter regen was het niet mogelijk het water snel af te voeren, zegt Schreuder. Ook Schreuder waagt zich nog niet aan schattingen van de totale omvang van de schade.

De schademeldingen bij verzekeraars geven een beperkt beeld van de werkelijke schade omdat lang niet alle akkerbouwers verzekerd zijn. Dit jaar hebben volgens gegevens van het ministerie van Economische Zaken ongeveer 580 telers een brede weersverzekering afgesloten.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer