Doorgaan naar artikel

Verzekeraars: subsidie op premie brede weersverzekering moet hoger

Om de brede weersverzekering aantrekkelijk te houden voor telers, moet de overheid de subsidie op de premies verhogen.

Dat stellen verzekeraars AgriVer en Vereinigte Hagel. Telers moeten kunnen rekenen op een gegarandeerde vergoeding van 63,7%. Dat is met het huidige subsidiebedrag niet haalbaar.

Met de brede weersverzekering verzekeren groentetelers zich tegen schade aan gewassen door weersextremen zoals droogte en regenval. Daarvoor geldt een premie, waarvoor telers via de Gecombineerde opgave subsidie kunnen aanvragen. Officieel komen ze dan in aanmerking voor vergoeding van 63,7% van de premie, maar dat is niet meer haalbaar. Dit jaar is dat nog maar 50%, geven de verzekeraars aan.

Meer geld voor brede weersverzekering

De overheid stelt in totaal € 17,5 miljoen beschikbaar. Dat bedrag is al jaren hetzelfde en moet omhoog, vinden verzekeringsbedrijven AgriVer en Vereinigte Hagel, die de brede weersverzekering aanbieden. “De overheid moet dit bedrag met minimaal € 12,5 miljoen aanvullen”, zegt directeur Jan Schreuder van Vereinigte Hagel. “Alleen dan kan een gegarandeerd subsidiebedrag van 63,7% worden uitgekeerd.”

Op dit moment weet de teler die in het voorjaar een verzekering afsluit, pas in het najaar op welke tegemoetkoming hij kan rekenen. RVO kent dan een evenredig subsidiebedrag toe aan de aanvragers, vertelt schadecoördinator Johan Westerik van AgriVer. Hoe meer aanvragen, hoe lager het bedrag. “Telers moeten tijdig weten op welk bedrag ze kunnen rekenen en niet afhankelijk zijn van het aantal aanvragen”, zegt hij.

Risicomanagement akkerbouwers

Ook voor de overheid zelf is het van belang te zorgen voor een toereikend subsidiebedrag, vinden de verzekeraars. De brede weersverzekering is ooit ontstaan omdat de regering de kosten van weersextremen niet meer zelf wilde regelen, maar dit bij de sector neerlegde. De overheid moet er iets tegenover zetten om akkerbouwers aan actief risicomanagement te laten doen, menen de verzekeraars.

Vorig jaar sloten 2.240 telers een brede weersverzekering af

Het hogere bedrag kan volgens AgriVer en Vereinigte Hagel onderdeel zijn van het Transitiefonds, waarmee het ministerie van LNV de landbouw verder wil verduurzamen. Zij vinden daarnaast dat in Nederland de gegarandeerde vergoeding naar 70% moet, net zoals in landen als Frankrijk en Italië. Schreuder: “We moeten naar een gelijk speelveld in Europa.”

Voor nieuwe verzekeringen geldt dat telers deze nog tot 1 juni kunnen afsluiten. De subsidie is via de Gecombineerde opgave aan te vragen tot 15 juni. Vorig jaar sloten 2.240 telers een brede weersverzekering af. Dat was een lichte groei ten opzichte van 2021.

Share this

Afbeelding
Petra Frans

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin