Doorgaan naar artikel

Vertrouwen

Afbeelding

Vertrouwen is het woord dat deze week opvallend vaak voorbij flitste.

Dat begon eigenlijk bij het lezen van de treffende verslaglegging door Jeroen Verheul, die zoveel mogelijk informatie naar boven haalde over de boete die de NMa uitdeelde aan telersverenigingen paprika en zilveruitjes. Zij zouden prijsafspraken hebben gemaakt. Afgezien van het feit of dit nu waar is of niet en of dit ook werkelijk kan worden aangetoond kan ik een gevoel van misselijkheid niet onderdrukken bij het principe dat de NMa hier hanteert. De klokkenluider, die natuurlijk net zo fout is als de rest, gaat vrijuit. De anderen mogen voor de gevolgen opdraaien. Dit is in mijn ogen een mechanisme dat vertrouwen in elkaar ernstig ondermijnt. 

Delen van kennis
Hoe belangrijk dat vertrouwen is bleek op de leveranciersdag van ’s lands grootste exporteur Dutch Flower Group. Daar stond ketenintegratie en samenwerken met de retail centraal. Eigenlijk ging het gewoon om het delen van kennis. De discussie bereikte een hoogtepunt met Joost Brockhoff, die de leiding heeft over de afdeling bloemen en planten bij Albert Heijn. Hij vertelde onder meer over de jongste ontwikkelingen om leveranciers inzage te geven in vertrouwelijke data. Heineken ontvangt bijvoorbeeld informatie uit de kassasystemen van AH, zodat de vrachtwagens van de biergigant niet meer naar de DC’s rijden, maar direct winkels bevoorraden. Dat scheelt eenderde van het totale frisdrankenvolume in de DC’s en heel veel kilometers.

Langdurige relaties
Dergelijke afspraken zijn de toekomst, maar onder één voorwaarde: vertrouwen, opgebouwd uit een langdurige relatie met een toeleverancier. Daartoe is een retailer wel bereid, maar dan moet die informatie niet op straat komen te liggen. Dus houdt de grootgrutter en niet zo van als leveranciers van bloemen en vers ook aan Jumbo en Plus leveren.

Aan zo’n relatie met een preferred supplier liggen meer voorwaarden ten grondslag, waarvan betrouwbaarheid en constante kwaliteit er enkele van een lange rij zijn. AH werkt bijvoorbeeld met een ‘zeven dagen mooi’ garantie. De klant krijgt zijn geld terug als die houdbaarheid niet wordt gehaald. Dat kan natuurlijk alleen als een keten klopt.

Natuurlijk was er een slimme tuinder in de zaal die opmerkte dat Heineken ook aan Jumbo en Plus levert. Uit het antwoord bleek wel dat dit te danken is aan een langdurige relatie. Heineken is een bijna niet te passeren A-merk.

De conclusie van deze leveranciersdag was dat gesloten systemen en verticale integratie zich steeds verder ontwikkelen, maar dat vertrouwen tussen de partners wel de smeerolie van dit proces is. Retailers mogen dan in de ogen van leveranciers een machtige positie bekleden, ook zij zijn slechts een intermediair tussen producent en klant. En nu maar hopen dat er geen slimmerik rond die het schaden van vertrouwen beloont.

Beheer
WP Admin