Doorgaan naar artikel

Vertrouwen in Het Nieuwe Telen

Afbeelding

Bij kwekerij VieVerde in Castenray is drie weken eerder geruimd dan volgens de oorspronkelijke planning in de tweede week van november.

Ed Classens wilde de kas op tijd gereed hebben om een tweede schermdoek te laten installeren, zodat komend seizoen een start gemaakt kan worden met Het Nieuwe Telen.

De afgelopen teelt is kwalitatief naar tevredenheid afgerond. Qua productie viel het helaas wat tegen. Classens: “We hadden Sheila staan. Maar eigenlijk had ik dit jaar in de herfst toch Kurios moeten zetten. Bij het begin van de vlucht op de scheut is er wat te weinig vrucht op gekomen. Kurios hield er toen bij collega’s wat meer op. Met twee weken mooi weer daarna, produceerden bedrijven met dat ras daardoor toch meer dan hier.”

Biologisch middel

Aan plagen zat er behoorlijk wat spint, ondanks dat er behoorlijk biologie was uitgezet. Er is twee keer een correctie met Oberon uitgevoerd. “Dat heeft toen goed geholpen. Terwijl we er voorgaande jaren wat mindere ervaringen mee hadden.”

Op het eind kwam er nog behoorlijk wat meeldauw in het gewas. “Je probeert de laatste bespuiting altijd zo veel mogelijk naar voren te trekken. Kennelijk zijn we toch iets te vroeg gestopt.”

“We hadden ook nog wat biologisch middel staan, van de plantversterker Kendal. Dat hebben we opgespoten op 50 rijen. We stonden er van te kijken hoe dat werkte. Je zag op de rij af dat het hielp.”

Nieuwe Telen

De schoonmaak tijdens de teeltwisseling is begin week 47 grotendeels afgerond. Het oude loopfolie gaat er uit om daarna nieuw folie te trekken. Dan kan weer begonnen worden met het inrichten van de kas. Vanwege de voorbereidingen op Het Nieuwe Telen wordt er pas 20 januari geplant in een groot gedeelte van het bedrijf. “Maar zo’n lange winterstop is niet zo erg met deze hoge gasprijzen.”

Dit najaar zijn allerlei proeven gedaan om de juiste systeemkeuzes te maken bij Het Nieuwe Telen. Er wordt voor gekozen om droge buitenlucht bovenin de kas vrij in te blazen, en te verspreiden met gangbare ventilatoren. Classens is ook gecharmeerd van verticale ventilatoren, maar die passen niet bij dit systeem van lucht-inbreng.

Door middel van rookproeven zijn grote en kleinere ventilatoren beproefd, in diverse onderlinge verbanden. Uiteindelijk bleken de gangbare types die al in de kas hingen het beste resultaat te geven zonder veel luchtbeweging te krijgen bij de planten. Wel is uitbreiding van het aantal per hectare nodig.

Luchtcirculatie

De resultaten waren zo goed, dat duurdere systemen met luchtslurven onvoldoende toegevoegde waarde meer zouden geven. “Al heb je meer luchtcirculatie met slurven onderin, wat een groot voordeel is. Maar bij telers die slurven tussen het gewas hebben gehangen, blijkt het gewas toch wat minder te groeien.” Een komkommer lijkt toch gevoeliger voor groeiremming door bewegende bladeren dan bijvoorbeeld tomaat of paprika. En aanleg van een teeltsysteem met hangende teeltgoten en luchtslurven eronder wordt weer een heel stuk kostbaarder.

Ook met een minder duur uitgevoerd systeem blijft de overgang naar een dubbel schermdoek met aanzuiging van droge lucht spannend. “Het was een moeilijke keuze. Maar toch heb ik er vertrouwen in. Zeker met zulke hoge gasprijzen moet het binnen enkele jaren terug te verdienen zijn.”

Groeibuis omlaag

De groeibuis, die nu vast bovenin zit, gaat Classens laten zakken tot tussen het gewas. “Dan kun je lager meer stralingswarmte en luchtbeweging creëren. En bovenin heb je die groeibuis toch niet meer nodig met twee schermdoeken.”

Beheer
WP Admin