Vertrouwen glastuinbouw keldert

11-11-2021 | Laatste update op 31-08 | |
- Foto's: Hans Neefjes
- Foto's: Hans Neefjes

De glastuinbouw heeft door de stijging van de gasprijs in het derde kwartaal flink aan vertrouwen ingeleverd.

Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex. Sinds 2013 houdt Wageningen Economic Research samen met LTO, LNV en Flynth deze stemmingsbarometer bij voor de gehele land- en tuinbouw. De laatste 6 jaar is het vertrouwen in het eigen bedrijf bij de ondernemers in de glastuinbouw hoger dan het gemiddelde vertrouwen van alle boeren en tuinders. Alleen aan het begin van de coronacrisis en nu komen de lijnen van de glastuinbouw en van het gemiddelde dicht bij elkaar.

Toekomstverwachting nog nooit zo laag

Onderdeel van het vertrouwenscijfer is inschatting van de economische bedrijfssituatie op de middellange termijn. Die toekomstverwachting is in de glastuinbouw in het derde kwartaal sterk negatiever dan een kwartaal geleden (-20 punten). De index daalde nog niet eerder zo sterk. Door deze negatieve correctie komt de index flink onder nul uit. Met een index van -17 waren de verwachtingen van deze ondernemers nog niet eerder zo laag, zelfs niet aan het begin van de coronacrisis.

Over huidige situatie zeer tevreden

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, is in het derde kwartaal van 2021 overigens nauwelijks veranderd en staat op ruim 38 punten. Glastuinders zijn over de huidige situatie op het bedrijf dus over het algemeen zeer tevreden. Van alle sectoren scoort de stemmingsindex hier het hoogst, ver boven het gemiddelde van heel de agrarische sector.

Het laagst scoort de varkenshouderij, met een steil gekelderde stemmingsindex van -21, waar dat een kwartaal geleden nog +14 was. Opvallend is dat de toekomstverwachting hier juist een knik omhoog maakt van -11 naar +1.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer