Doorgaan naar artikel

Centrum voor vertical farming mogelijk met Groeifonds

vertical farming premium

Het programma Tech Teelt voor de Toekomst kan de ontwikkeling van de verticale teelt versnellen. - Foto: Tech Teelt voor de Toekomst.

Universiteiten en vertical farmingbedrijf Growy willen de ontwikkeling van vertical farming in Nederland stimuleren met een centrum in Amsterdam.

Het programma Tech Teelt voor de Toekomst (T3NL) is ingediend voor een miljoenensubsidie uit het Nationaal Groenfonds. Beoogd wordt de mondiale concurrentiepositie van verticale teelt op te bouwen en daarmee de structurele economische groei in Nederland te versnellen. Dat kan door in te zetten op een onderzoeksprogramma met bedrijven, overheid en kennisinstellingen.

Doorbraak forceren

Voor het programma is de bouw van een Food Hub voorzien, een operationeel verticaal teeltcentrum Amsterdam. Het doel is kennisdeling met nationale en internationale partijen, maar ook het ontwikkelen van opleidingen voor de groene onderwijskolom in mbo‘s, hbo’s en universiteiten. “We creëren een ecosysteem waarbij expertise bij elkaar komt, waarbij universiteiten en bedrijfspartners bij elkaar komen en samen aan oplossingen werken”, zegt Leo Marcellus, hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie bij Wageningen University & Research (WUR) in een video over het programma. Er is veel onderzoek nodig voor een schaalvergroting en doorbraak van verticale teelt, denkt hij.

Ook Eveline van Leeuwen, hoogleraar stedelijke economie aan de WUR, is betrokken bij het project. Volgens aanvraaggegevens is ook de Erasmus Universiteit Rotterdam één van de partners.

Growy teelt al in Koeweit

Uit het bedrijfsleven is Growy aangehaakt bij de initiatiefnemers. Ard van de Kreeke is oprichter van vertical farmproducent Growy. Voordat hij startte in de verticale teelt had hij een eigen biologische boerderij. Growy heeft een verticaal teeltbedrijf in Koeweit waar dagelijks 550 kilo sla geoogst en geleverd worden. Die teelt wordt in Amsterdam gemonitord. “In de 3 jaar dat ik in deze sector rondloop, ben ik er van overtuigd dat niemand in de wereld kan wat Nederland zou kunnen. We hebben de beste universiteiten”, zegt hij in de promotievideo.

Voor de derde ronde in het Nationaal Groeifonds zijn 47 projecten ingediend. In juli 2023 brengt de adviescommissie haar advies uit, waarna het kabinet besluit over de aanvragen voor zowel de departementale als de subsidieroute.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin