Doorgaan naar artikel

‘Vertekend beeld van aardwarmtepotentie’

Boorkop voor aardwarmte - Foto: Peter Visser

Boorkop voor aardwarmte - Foto: Peter Visser

De potentie van aardwarmte kan beter worden benut wanneer in meer gebieden de ondergrond goed onderzocht wordt.

De huidige kaart met potentieel voor aardwarmte geeft een vertekenend beeld. Dat stellen de provincies gezamenlijk in het verband IPO. Daarmee reageren de provincies op het ontwerp Structuurvisie Ondergrond. Per brief gaan de provincies in op die structuurvisie: “Gebieden waar weinig bekend is over de ondergrond, zoals het noordelijk deel van Zeeland en het zuidelijk deel van Zuid-Holland, kunnen hierdoor onterechte op de kaart worden aangegeven als gebieden met een minimale potentie. Dat kan eventuele initiatiefnemers ontmoedigen te investeren in geothermie.”

Visie op aardwarmte

Die structuurvisie bevat geen echte visie op (ultradiepe) aardwarmte, stellen de provincies. “In de structuurvisie valt op dat voor geothermie slechts een algemene ambitie wordt geformuleerd om het potentieel zoveel mogelijk te benutten. Graag zien wij verwoord welke maatregelen het Rijk voorziet om betere benutting van geothermiepotentieel te realiseren.”

Boorkop voor aardwarmte - Foto: Peter Visser

Boorkop voor aardwarmte – Foto: Peter Visser

De provincies willen bovendien dat de structuurvisie meer de sfeer uitademt van energietransitie. Zo mag het boren naar gas verder worden ontmoedigd. En schaliegas is voor veel provincies zelfs een onbegaanbare route.

Drinkwatervoorziening

De provincies zijn verder van mening dat het Rijk teveel op de stoel van de provincies gaat zitten door mijnbouwactiviteiten in bestaande beschermingsgebieden voor de drinkwatervoorziening uit te sluiten.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin