Doorgaan naar artikel

Verschuiving areaal komkommer naar belichte teelt zet door

Foto: Peter Visser premium

Foto: Peter Visser

Nederland kent dit seizoen opnieuw een uitbreiding in de teelt voor belichte komkommer.

Ongewoon grote aanvoer Spanje

Na de euforie over een goed renderende teelt in het afgelopen komkommerseizoen, is de eerste domper op de feestvreugde al weer een feit. Spanje kende een ongewoon grote aanvoer van komkommer in de tweede helft van december. Dat werd veroorzaakt door de hoge temperaturen vroeg in december, waardoor de producties uit de belangrijkste Spaanse tuinbouwgebieden geconcentreerd op de markt kwamen.

Prijs op Spaanse veilingen naar dieptepunt

Als gevolg daarvan kelderde de prijs op de Spaanse veilingen naar een dieptepunt. Zelden werd rond kerst een prijsniveau bereikt dat zo ver onder het maandgemiddelde lag. Voor het exporttype ‘Tipo Holandés’ lag de middenprijs in december de afgelopen 2 seizoenen dan ook ongewoon hoog. Met een middenprijs van € 0,70 per kilo in 2017 en € 1,08 in 2016. Het gemiddelde voor 2018 komt op € 0,28 uit. Met uitschieters naar € 0,15 in week 52.

Insiders: moeilijke start

Aan Nederland trok de prijsmisère helaas niet voorbij, ondanks het feit dat Jumbo en Albert Heijn hun duit in het zakje doen om de Nederlandse komkommer een vaste plek in het schap te geven. Telers van belichte komkommer die in december al oogsten – het zijn er 3, met een geschat areaal van 15 tot 20 hectare – hebben veel last gehad van de prijsdruk, geven insiders aan. De grootste crisis lijkt op moment van schrijven alweer voorbij, maar de eerste gevoelige tik is daarmee uitgedeeld. Insiders spreken van ‘een moeilijke start’.

Verschuiving

Het was een goed seizoen voor komkommertelers in het algemeen. Of telers met een belicht areaal daar extra van geprofiteerd hebben, is nog maar de vraag. De uitbreiding in het belichte areaal is, zoals de verwachting al klonk aan de vooravond van het afgelopen seizoen, bescheiden. Er komt naar schatting 10 tot 15 hectare bij. Na een onstuimige groei in 2018 met 60% tot 80 à 90 hectare.

Veel telers kijken met belangstelling naar de belichte teelt, maar durven de stap niet aan omdat er veel onzekerheden aan de teelt kleven.  - Foto: Peter Visser

Veel telers kijken met belangstelling naar de belichte teelt, maar durven de stap niet aan omdat er veel onzekerheden aan de teelt kleven. – Foto: Peter Visser

Overigens betekent die groei niet dat er sprake is van uitbreiding over de breedte van de teelt. Er is enkel sprake van een verschuiving binnen de bestaande bedrijven. De uitbreiding in belichting vindt vooral plaats bij bedrijven die al voor een deel belichting in hun bedrijf hebben ingevoerd, merken teeltspecialisten op. Het totale areaal komkommer en het geproduceerde volume zullen naar verwachting op eenzelfde niveau liggen als het afgelopen seizoen.

Geen garantie

Dat wil niet zeggen dat de animo voor de belichte teelt er niet is. Veel telers kijken met belangstelling naar de ontwikkelingen, maar durven de stap niet aan omdat er veel onzekerheden aan de teelt kleven. De energieprijzen zijn flink gestegen en voor telers die een omslag willen maken, bijvoorbeeld vanuit de paprika- of tomatenteelt, is de stap groot. Niet alleen de teelttechniek is uitdagend, ook de investering in arbeid en sorteermogelijkheden vraagt om extra capaciteit, ruimte en budget.

Nog een ‘gouden seizoen’, zoals 2018 door sommigen genoemd wordt, is allerminst zeker in 2019

Misschien maar goed ook, denken marktkenners. Want nog een ‘gouden seizoen’, zoals 2018 door sommigen genoemd wordt, is allerminst zeker in 2019. Toch is het perspectief voor de belichte teelt positief te noemen. De plantingen in december komen in de loop van volgende week al in productie. En daarmee is Nederland al vroeg in het seizoen in staat een stevig volume kwalitatieve komkommer af te leveren. Volgens insiders groeit de vraag naar dit product snel. Een kwakkelend Spanje voedt die behoefte alleen maar.

Delen

Brammert Waagmeester

voormalig freelance marktredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin