Doorgaan naar artikel

Verschillen voorraad hardfruit worden kleiner

Naarmate het seizoen vordert, verschilt de voorraad appels en peren steeds minder met het vorige seizoen. Dat blijkt uit de jongste voorraadcijfers van de World Apple and Pear Association.

De mate waarin dat gebeurt loopt echter per ras en per land uiteen. Zo is de Belgische perenvoorraad alweer groter dan vorig jaar.

Voorraad Elstar 40 procent kleiner
De voorraden appels in Noord-West Europa zijn een kwart kleiner dan vorig jaar. In de hele Europese Unie is het verschil 12 procent. Dat is ook terug te zien in het sortiment. De Europese voorraad Elstar is 40 procent kleiner. Daartegenover staan iets grotere voorraden Gala en Fuji. De gehele voorraden van Jonagold, Jonagored en Red Jonaprince is 35 procent kleiner dan vorig jaar. Maar hierin zit ook een verschuiving ten koste van de heldere en standaard Jonagold. De voorraad donkere types is minder dan een kwart kleiner dan vorig jaar.

Nog iets minder Conference
De voorraad Conference is voor heel Europa 8 procent kleiner dan vorig jaar. Dat kleine verschil wordt mede  veroorzaakt door de relatief grote voorraden in België. Daar lagen aan het begin van deze maand 5 procent meer peren in de cellen. In Spanje is dat positieve verschil zelfs 40 procent. Dat zal de export naar het Iberisch schiereiland ongetwijfeld bemoeilijken.

In Italië, Europa’s grootste perenproducent, liggen 30 procent minder peren opgeslagen. Van Abate Fetel, dat grotendeels in dit land wordt geteeld, waren de voorraden begin deze maand 23 procent kleiner. De afzet verloopt zo traag dat het verschil over enkele weken waarschijnlijk nihil is. Hieruit valt af te leiden dat de voorraad Conference in dit land meer dan 30 procent minder groot is dan een jaar geleden.

Bron: Groenten & Fruit  – Auteur: Anton Oostveen

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Anton Oostveen

freelance fruitteeltjournalist

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin