Doorgaan naar artikel

Verscherpt toezicht sector aardwarmte stopt deels

Toezichthouder SodM laat verscherpt toezicht op aardwarmte los na verbeteringen, maar blijft zorgen houden over oude putten.

Dat blijkt uit een evaluatie van de scherpe aanbevelingen die Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in 2017 deed. Vanaf dat moment stond de sector onder verscherpt toezicht. Dat verscherpte sectortoezicht is niet langer nodig door verbeterde professionaliteit en naleefgedrag. Daarmee erkent SodM dat de sector met eigen standaarden voor putontwerp en kennisdeling veel energie steekt in verbeteringen.

Tweedeling groeit

Toch moet het nog beter, schrijft SodM. Een deel van de aardwarmtebedrijven blijft nog achter in naleefgedrag, professionaliteit en financiële draagkracht. Het SodM-toezicht zal zich meer verschuiven naar deze bedrijven met oudere putten, vaak op glastuinbouwbedrijven.

Bij deze putten zijn door SodM ook relatief vaker problemen met de put geconstateerd.

De tweedeling tussen bedrijven met een enkel geothermiesysteem (vaak glastuinbouwbedrijven) en de grotere aardwarmtebedrijven met meerdere projecten, groeit. De grotere bedrijven zijn professioneler, hebben meer financieel draagvlak en kennis in huis. Zij kunnen beter aan de steeds hogere eisen voldoen. Zo legt SodM nu ook steeds meer aandacht bij milieuzaken. Dat is het gevolg van nieuwe inzichten.

Sector verheugd over evaluatie

Het Platform Geothermie, waar alle aardwarmtebedrijven bij zijn aangesloten, noemt de SodM-evaluatie goed nieuws. Voorzitter Hans Bolscher: “We zijn blij dat SodM de inspanningen van de sector erkent en dat ze positieve ontwikkelingen ziet. Daar doen we veel moeite voor om samen de kwaliteit te verbeteren. Het is terecht dat zij wijzen op punten waar het niet goed genoeg gaat. Onze leden realiseren zich dat het nog niet overal perfect is, maar het is allemaal wel binnen het redelijke. Er zijn geen grote problemen.”

Kritiek op ministerie

Een deel van de kritiek van SodM is gericht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat te lange wachttijden kent voor de beoordeling van winningsplannen. Ook zijn nieuwe normen nog te onduidelijk, omdat een nieuwe Mijnbouwwet vertraging oploopt.

Lees ook: Ministerie geeft helderheid over risico’s aardwarmte

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin