Doorgaan naar artikel

Verplichte bufferstrook niet in afzetcontracten

Telers moeten mogelijk bedrijfsvoering aanpassen na het schrappen van het overgangsjaar in het mestbeleid door de Europese Commissie. Het effect is afhankelijk van het gewas en omstandigheden op het bedrijf. Foto: Peter Roek premium

Telers moeten mogelijk bedrijfsvoering aanpassen na het schrappen van het overgangsjaar in het mestbeleid door de Europese Commissie. Het effect is afhankelijk van het gewas en omstandigheden op het bedrijf. Foto: Peter Roek

Telers worden vlak voor het seizoen verplicht bufferstroken in te tekenen, terwijl seizoenscontracten al gesloten zijn.

De Europese Commissie dwingt Nederland uitstel van mestwetgevingseisen als bufferzones en vanggewassen (zevende actieprogramma nitraatrichtlijn) terug te draaien. Dat leidt onherroepelijk tot kostenstijgingen bij teelt, terwijl met afnemers in veel gevallen al contracten zijn afgesloten. Dat zeggen telers desgevraagd. Ook moeten telers vaak hun huiswerk voor het GLB opnieuw doen, omdat de mestregels het GLB doorkruizen.

Minister Piet Adema van LNV ziet dat probleem voor telers ook en spreekt zijn zorg uit voor de effecten op de bedrijven. “Dit in een tijd waarin al veel van boeren (en telers, red.) gevraagd wordt en zij al veel zorgen hebben over de toekomst. Ik zal spoedig in overleg gaan met de sector over de consequenties van de versnelling van de maatregelen.”

Keuze in GLB

Telers zullen zich vooral moeten buigen over bufferstroken voor de start van het seizoen. Wat betekent dat voor hen? Telers, belangenorganisaties en adviseurs hebben zelf nog geen duidelijk beeld van het effect van de maatregel. Bufferstroken zijn voor dit jaar al opgenomen in GLB-eisen. De korting op de subsidie bij niet-naleven is in het eerste jaar echter beperkt. Telers kunnen besluiten het niet aan te leggen, zeker bij gewassen met hoge saldi in vollegrondsgroententeelt, laat een adviseur weten. Die keuze lijkt er niet meer. Het niet-aanleggen van een bufferzone wordt straks een economisch delict.

Kritisch

De Europese Commissie zette vrijdag dus een streep door uitstel van bufferzones en vanggewassen uit de Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat zal een kostenverhogende maatregel worden, erkent ook teler Niels Zuurbier uit Heerhugowaard. Zuurbier is oud-LTO-bestuurder van de vakgroep vollegrond. Hij is per definitie kritisch op het uit-productie nemen van grond. Het leidt ook tot hogere huurprijzen van grond. Hoe de jongste maatregel uit Brussel uitvalt voor zijn bedrijf, weet hij niet. Hij wil zich er eerst in verdiepen. Datzelfde geldt voor zijn opvolgster bij LTO, Tineke de Vries.

Adviseurs praten niet alleen met telers over de grootte van een bufferzone, maar ook over de teelt daarin. In de bufferzone mag niet gemest en gespoten worden. Een hoofdgewas daar telen is riskant voor ziektes. De effecten zijn voor bedrijven verschillend. Zo is het vooral belangrijk hoe groot de teeltvrije zone uitvalt op het bedrijf. De eisen aan een bufferzone zijn hoger als het bedrijf voor een hoge vergoeding gaat in het nieuwe GLB (eco-regelingen).

Deuk in vertrouwen

Eén effect is wel duidelijk voor telers. Veel bedrijven en adviseurs spreken vooral over het vertrouwen in de overheid dat een deuk krijgt door de Europese maatregel. Blijft het bij deze maatregel, of komen er toch weer verrassingen over interpretaties van wetteksten of definities, stellen ook adviseurs. Adema belooft met de sector in overleg te gaan om regelgeving beter toepasbaar te maken en gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin