‘Verkiezingen: de tuindersstem en de tweedehands auto’

22-02-2018 | |
van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Wie droomt er al van straks weer dat rode potlood? - foto: ANP
Wie droomt er al van straks weer dat rode potlood? - foto: ANP

Is uw stem een simpele optelsom van uw huidige eigen belangen? Of schemert er nog een ideaal?

In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik bij mij thuis in Leiden de gemeentepolitiek níét volg. Ook niet een klein beetje. Dat is voor de ondernemers en de adviseurs in de tuinbouw naar ik aanneem wel anders. Wie staat voor investeringsbeslissingen moet immers weten wat er lokaal nu en in de toekomst op die beslissing kan inwerken.

En ook al verandert er de komende tijd niet zoveel aan de bedrijfsvoering, dan kunnen gemeentelijke regels wél veranderen. Zoals vorig jaar het buitenlands personeel nog mocht worden gehuisvest of gewasbedreigend gedierte mocht worden verjaagd, zo mag dat dit jaar of volgend jaar misschien niet meer.

Juiste mensen in de raad

Dat kun je proberen voor te zijn door de juiste mensen in die gemeenteraad te krijgen. En dat veronderstelt weer dat met name ondernemers een voorkeur zouden hebben voor een berekenende manier van stemmen. VVD dan maar, dames en heren ondernemers?

Maar politieke stellingname hoeft natuurlijk niet een simpele optelsom te zijn van de eigen belangen en in hoeverre die parallel lopen met het verkiezingsprogramma van deze of gene in uw gemeente deelnemende partij. Het kan ook een kwestie zijn van een breder ideaal voor het land of voor de gehele planeet, met voor sommigen als belangrijkste stakeholder onze kinderen of kleinkinderen.

Lekker stemmen op gevoel

Niet dat dát het stemmen nou veel eenvoudiger maakt. Je eigen belangen weloverwogen op een rijtje zetten vergt al de nodige hoofdbrekens. De belangen van de planeet voor de komende paar eeuwen afwegen en afzetten tegen de verschillende partijprogramma’s, dat is schier onmogelijk.

Dat stemmen op basis van een eigen min of meer bewust ideaal gaat toch eigenlijk op gevoel. Of langs de gewoonte van traditie of van een langer geleden genomen besluit. De stem voor een christelijke partij mag gerust als zodanig gelden. Of die voor de Dierenpartij. Of nou ja, voor welke partij eigenlijk niet?

Of dan toch maar stemmen op die gezellige lokale partij of op de aardigste persoon op de kieslijst. Met als laatste controlevraag: “Zou ik er een tweedehands auto van kopen?”Beheer