Vergunning arbeid alleen voor onbesproken bedrijf

13-11-2013 | |
Vergunning arbeid alleen voor onbesproken bedrijf

Het wordt werkgevers vanaf 1 januari 2014 lastiger gemaakt werknemers van buiten de Europese Unie in te huren. Zo moet het bedrijf van onbesproken gedrag zijn.

De Eerste Kamer stemde woensdag in met het wetsvoorstel voor herziening van de Wet Arbeid Vreemdelingen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarin dit wordt geregeld.

Als blijkt dat werkgevers in een sector te weinig naar Nederlandse werknemers of werknemers van binnen de EU zoeken dan kan de minister van SZW voor die sector een vergunningstop opleggen. Ook kan een tewerkstellingsvergunning worden geweigerd als de werkgever in het verleden veroordeeld is voor een arbeidsgerelateerd delict, zoals bijvoorbeeld de overtreding van de Arbo-wet.

Tewerkstellingsvergunningen worden voortaan nog maar voor een jaar toegekend. Bij verlenging van de werkzaamheden moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De wet verplicht werkgevers verder marktconform loon te betalen als zij een tewerkstellingsvergunning willen krijgen en minimaal het voltijds minimumloon, ook als de werknemers in deeltijd werkt.

Pas als de werknemer van buiten de EU 5 jaar in Nederland heeft gewerkt, mag hij zonder vergunning werken. Nu is dat na 3 jaar het geval. Minister Asscher stelt deze strengere eisen aan de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt, omdat hij het onwenselijk vindt dat werknemers van buiten de EU worden aangenomen terwijl er in Nederland genoeg werkzoekenden zijn. 2014 is ook het moment dat de grens opengaat met Roemenië en Bulgarije.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer