Doorgaan naar artikel

Verboden middelen gevonden bij fruittelers

Tijdens de jaarlijkse controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn zestien van de honderd bezochte telers beboet voor het gebruik van in de teelt(en) verboden gewasbeschermingsmiddelen of het niet opvolgen van de gebruiksrestricties.

Bij ongeveer een derde van de controles was sprake van een overtreding. Van de zestien beboete bedrijven gebruikten er elf verboden gewasbeschermingsmiddelen. Bij vijf bedrijven waren de gebruiksrestricties (het aantal keren dat een middel gebruikt mag worden) niet opgevolgd. De NVWA deelde verder negen schriftelijke waarschuwingen uit omdat kleine hoeveelheden van verboden stoffen op gewassen werden aangetroffen, maar deze bij nader onderzoek op het gewas terecht zijn gekomen door onvoldoende reiniging van de spuitapparatuur. Bij twaalf andere bedrijven waren niet meer toegelaten middelen aanwezig. Omdat deze bedrijven na een waarschuwing de middelen direct hebben afgevoerd naar een erkend inzamelaar van chemisch afval, zijn hier geen sancties opgelegd.


De NVWA constateert dat fruittelers zich vooral richten op residu van de gebruikte middelen dat achterblijft op het fruit. Dit vanwege de strenge eisen die de tussenhandel hieraan stelt. Hierdoor lijken telers minder aandacht te hebben voor het correct naleven van de wettelijke gebruiksvoorschriften en de milieueisen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin