Doorgaan naar artikel

Verboden middelen gevonden bij fruittelers

Image

Bij een volledig aselecte steekproef onder 100 fruittelers in Nederland heeft de NVWA vorig jaar bij een derde van de controles overtredingen van Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden geconstateerd. Daarmee scoort de fruitteelt nog net zo slecht als bij een nulmeting in 2008.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleerde de fruitbedrijven middels een fysieke controle van de aanwezige voorraad gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf, aan de hand van de spuitregistratie en de inkoopgegevens van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast is op elk bedrijf een gewasmonster genomen dat is onderzocht op de aanwezigheid van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen.

In 42 monsters werden één of meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen die niet in de betreffende teelt waren toegelaten. Niet in alle gevallen leidde dat ook tot een boete. Waarschuwingen werden uitgedeeld als bij lage waarden van een in die teelt niet toegestaan middel sprake bleek van slecht schoongemaakte apparatuur na een spuitbeurt in een ander gewas.

Waarschuwingen volgden ook bij de 17 telers die geen goed Gewasbeschermingsplan hadden en bij 2 telers die niet de benodigde spuitlicentie hadden. Verder werden bij 12 telers oude middelen aangetroffen waarvan de toelating is verlopen. Als de telers konden aantonen dat die middelen onverwijld naar een erkend inzamelaar te hebben gebracht, dan bleef ook daar een boete uit. Wel is dit volgens de NVWA een indicatie dat een deel van de telers onvoldoende belang hecht aan het up to date houden van het bedrijf. De teler die een in Nederland überhaupt niet toegelaten middel in de kast had staan kreeg wel een boete.

De NVWA ervaart dat eisen rondom voedselveiligheid belangrijk zijn voor fruittelers, maar men de eisen ten behoeve van milieu als minder relevant lijkt te ervaren. Tijdens de controles bemerkten de controleurs dat de telers zich vooral richten op het residu van gebruikte middelen op de eindproducten, hiertoe aangezet door eisen van de markt. Daarentegen is men gedurende de teelt minder bezig met het handelen volgens de wettelijk gebruiksvoorschriften, zoals aantal malen per seizoen toepassen en gebruik van (kant)doppen.

Meer controle zachtfruit

Omdat door het blind selecteren van bedrijven de kleienere zachtfruitteelten weinig gecontroleerd zijn, zal de NVWA dit jaar juist in die teelten wat meer inspecties uitvoeren.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin