Doorgaan naar artikel

‘Verbeter veiligheid gewasbescherming’

Het kabinet vindt dat er extra stappen gezet moeten worden om de oppervlaktewaterkwalitieit en arbeidsveiligheid bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren.

Dat zegt het kabinet in reactie op het onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) naar de effecten van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Het ministerie van landbouw komt hierop met een Nationaal actieplan duurzame gewasbescherming, dat onderdeel wordt van de tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Het actieplan zal uiterlijk in juni van dit jaar bekend worden gemaakt.

PBL constateert dat door de inspanningen van de convenantspartners de gewasbescherming in Nederland sinds 1998 veiliger is geworden voor de mens, de natte natuur en het milieu. Ook wordt in voedsel minder residuen aangetroffen en is de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Ondanks de verbeteringen werden de beleidsdoelen echter niet gehaald. Het kabinet onderschrijft deze bevindingen.

Bron: Boerderij Vandaag – Auteur: Mariska Vermaas

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin