‘Verantwoordelijkheid afschuiven’

22-06-2019 | Laatste update op 03-08 | |
Doorn
Willem Doorn komkommerteler
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

Wij zijn met de zomerteelt begonnen. We zijn zo’n 3 weken daarvan aan het oogsten. De productie is goed, maar de geldelijke opbrengst is zeer matig, zoals de collega-komkommertelers allemaal wel zullen hebben ervaren.

Nu is dit inherent aan een vrijemarkteconomie. Verleden jaar hebben we veel verdiend en wat we toen verdienden kunnen we nu allemaal weer inleveren, het zij zo.

Verantwoordelijkheid

Onze toeleveranciers, die merken dit niet zo: ze leveren hun product vragen hun geld, hebben hier hun marge op en klaar is kees. Maar als er wat mankeert aan het product, dan zijn ze niet altijd direct voor rede vatbaar. Vooral als je te maken hebt met 2 leveranciers, die samen een product maken. Dan wordt het al gauw een welles-nietesspel en verantwoordelijkheid afschuiven. Dus ga je eerst de verzekering inlichten. Die komt langs, maakt een rapportje en wacht vervolgens tot een onafhankelijk instantie de boel heeft bekeken. Op zo’n onafhankelijke instantie moet je vaak lang wachten voordat er een uitslag is, en voor je het weet ben je zo weer een paar maanden verder.

Strop voor de teler

Als teler voel je in zo’n situatie dat je nergens wat kunt halen. Maar je hebt wel een percentage in je kas dat niet optimaal produceert en wat niet je schuld is.

Toeleveranciers hebben het met hun pakket aan voorwaarden meestal zo voor elkaar dat ze voor vervolgschade niet hoeven te betalen

Als wij als telers een product leveren dat niet goed is, dan wordt er zonder pardon gezegd: ‘We kunnen dit niet verkopen, hier heb je de handel terug’. En de strop is dan direct voor de teler. De heren toeleveranciers met hun pakket aan voorwaarden, waaraan je ziet dat ze zich overal voor indekken, hebben het meestal zo voor elkaar dat ze voor vervolgschade niet hoeven te betalen.

Vertrouwen geschaad

Wij als telers plannen een dag om te planten en gaan van vertrouwen uit dat de planten goed zijn. Dit keer is ons vertrouwen ernstig geschaad. Ik hoop echt dat de heren toeleveranciers er onderling uitkomen, zodanig dat ik weer vertrouwen krijg in hoe het ook zou moeten kunnen gaan in onze sector.

Meer over


Beheer