Doorgaan naar artikel

‘Verandering als enige constante in innovatieve tuinbouw’

Foto: Roel Dijkstra premium

Foto: Roel Dijkstra

De 20ste eeuw was de eeuw van schaalvergroting, de 21ste is die van exponentieel versnellende innovatie.

In zijn boek De eeuw van mijn vader laat Geert Mak de 20ste eeuw in 1914 beginnen. Dat is het jaar waarin alles verschuift, op drift raakt en waarin een nieuwe tijd begint. Zo heftig zal het nu niet zijn, maar een zekere gelijkenis is er wel degelijk. Het lijkt of in 2014 de 21ste eeuw pas echt op gang is gekomen. De wereld is op zoek naar nieuwe vormen, modellen en structuren. Net als een eeuw geleden kraakt het oude Europa en de wereld in zijn voegen.

Continu innoveren in veranderende wereld

De oude wereld bestaat niet meer. De wereld van tegenwoordig is complex en dynamisch. In de nieuwe wereld draait het om je vermogen om continu te innoveren in een wereld die voortdurend verandert. Futurologen zeggen wel: stop met zoeken, start met vinden. In een wereld waarin alles transparant en online beschikbaar is, draait het om de vaardigheid om met jouw bedrijf die innovatie te vinden die vaak al bestaat.

Schaalvergroting en welvaartssprong

Vanaf het eind van de 19de eeuw, een kleine 100 jaar geleden, komt de landbouw op het gebied van technologie en ontwikkeling in een stroomversnelling terecht. We zien schaalvergroting, intensivering, specialisering, globalisering en automatisering in de landbouw. Hierdoor stegen de opbrengsten van de land- en tuinbouw in de 20ste eeuw relatief gezien veel sterker dan in de eeuwen ervoor. Zonder twijfel heeft deze vorm van land- en tuinbouw veel bijgedragen aan de groeispurt en welvaartssprong die de wereldbevolking in de 20ste eeuw doormaakte.

Gebruik van data en sensoren

Met recht kan geconcludeerd worden dat innovaties exponentieel sneller gaan. De huidige praktijk laat zien dat het gebruik van data en sensoren de komende jaren exponentieel zullen toenemen met ongekende mogelijkheden.

Wendbaarheid en adaptatie in de bedrijfsvoering is nu belangrijker dan ooit

Omdat veranderingen steeds sneller gaan, moet de tuinbouw er ook sneller op inspelen. Afwachten geeft afhaken. Als eerste meedoen met nieuwe ontwikkelingen geeft mogelijkheden om de meerwaarde te benutten. Wachten tot alle nieuwe mogelijkheden zijn uitgekristalliseerd kan niet meer. Immers, de innovaties volgen elkaar snel op. Wendbaarheid en adaptatie in de bedrijfsvoering is belangrijker dan ooit. De echte ondernemer vindt de innovatie en ontwikkelt zich snel, de tijd vooruit!

Tot slot, in 2020 wordt er ook weer gezaaid en geoogst. Voor de groei zijn we afhankelijk van De Ander, allen een gezegend 2020 toegewenst.

Volgens Jacco van der Wekken zijn telers die vooraan willen lopen, zelf direct betrokken bij onderzoek. Van der Wekken: "De 21ste eeuw komt pas net goed op gang". - Foto: Roel Dijkstra

Volgens Jacco van der Wekken zijn telers die vooraan willen lopen, zelf direct betrokken bij onderzoek. Van der Wekken: “De 21ste eeuw komt pas net goed op gang”. – Foto: Roel Dijkstra

Delen

Image
Jacco van der Wekken

directeur Delphy

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin