Doorgaan naar artikel

‘Vele ogen maken teeltwerk lichter’

Medewerkers zullen vanuit eerdere ervaringen een aantal plagen, ziektes of beelden kennen en aankaarten. - Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Medewerkers zullen vanuit eerdere ervaringen een aantal plagen, ziektes of beelden kennen en aankaarten. - Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Minder bedrijven, grotere arealen. Zo wordt het vaststellen van problemen in teelten een uitdaging.

Zoals al vaak wordt gezegd krimpt het aantal bedrijven in de tuinbouw, maar het areaal blijft om en nabij hetzelfde of neemt zelfs iets toe. Conclusie: de bedrijven worden dus steeds wat groter. Met de toename in omvang van de bedrijven is het vaststellen van problemen in de teelt omtrent gewasbescherming een grotere uitdaging.

Een teler kan niet altijd meer alle rijen nalopen – als dit al wél gebeurt op kleinere arealen – om te checken of er problemen zijn. Dit moet toch voor een significant deel komen vanuit de medewerkers. Een aantal medewerkers zal vanuit eerdere ervaringen een aantal plagen, ziektes of beelden kennen en aankaarten.

Medewerkers beter opleiden

Het kan, met andere woorden, nuttig zijn (bepaalde) werknemers wat beter op te leiden met een korte cursus of infomiddag, waarop iemand wat zaken komt uitleggen die in de kas kunnen spelen. Dit is gemakkelijk intern of extern te regelen. Daarbij kunnen de onderwerpen variëren van herkennen van plagen, morfologische afwijkingen en virussen.

Een paar extra ogen scheelt een aantal bespuitingen of extra inzet van biologie

Het moet natuurlijk niet te veel ten koste gaan van de efficiëntie, maar het levert anderzijds juist een efficiëntieslag op als de gewasbeschermingsacties eerder worden ondernomen en beter worden uitgevoerd. Net even te laat zijn bij het vinden van de eerste spint, trips of luis kan een paar dagen later al een hele uitdaging blijken het terug onder controle te krijgen. Het scheelt met deze extra ogen dan hopelijk een aantal bespuitingen of extra inzet van biologie, allemaal dure en tijdrovende bezigheden.

Beheer
WP Admin