‘Veilingklok doet Nederlandse prijsvorming geen goed’

27-10-2016 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

“De kilo’s vallen niet mee”, concludeert Theo Wolters, onderweg naar Italië voor een korte vakantie. Zijn zonen Maarten en Frank nemen in Stramproy de honneurs waar.

“We zijn aan het rooien in percelen die voor de neerslag in juni geplant of gezaaid zijn, nu in een perceel waar we drie keer het water afgepompt hebben. Wat we verwachtten is uitgekomen, planten blijven achter door Fusarium en dat zal nog wel een maand of wat blijven door sudderen. Zeker tot nieuwjaar halen we geen topproducties.”

Bijbemesting stikstof

En dat is ook de verwachting voor de vroege winterprei. Daar is de hitte en de droogte in augustus en september debet aan. “We hebben tot afgelopen weekend nog beregend en dat was hard nodig”, aldus Theo op 19 oktober. Om ze een handje te helpen werd op 18 oktober bijbemest. “Net voor de regen, dan heeft het snel zijn werking”, vult Frank vanuit Stramproy aan. De bemesting is uitgevoerd op basis van stikstofmonsters waaruit bleek dat er zo’n 50 kilo stikstof gestrooid moest worden.

Geen 5% voor de klok

Vader Theo ergert zich mateloos aan de huidige prijsvorming. “De prijzen zijn aardig, dat formuleer je goed, want de prijs staat niet in verhouding tot de lagere productie en de behoorlijke vraag. In Nederland zitten we structureel 10 tot 20 cent onder de prijs die in onze buurlanden wordt gerealiseerd. Ik wijt dat aan de veilingklok. Er komt nog geen 5% van de aangevoerde prei in Nederland voor de klok, maar die 5% is wel bepalend voor de prijsvorming van die overige 95%. Dat is echt frustrerend. De afzet van prei is in Nederland slecht georganiseerd en de veilingklok versterkt dat effect nog.”

Lage schimmeldruk

Op gebied van gewasbescherming werd trips in september intensief bestreden. “Zeker één keer per week, maar we hebben ook soms binnen die week nog een keer gespoten om de cyclus van trips te doorbreken. Nu is dat gelukkig achter de rug.” Los van de Fusarium, is er nog weinig last van schimmels. “Daar hebben we de afgelopen drie weken niets meer tegen gedaan. Kort na planten kwam er wel roest en Alternaria voor, in sommige rassen was de druk van roest wel hoog. Dat is nu, in ieder geval voorlopig, achter de rug. Maar je weet het nooit, als we nog weer krijgen zoals vorig jaar in december, dan staat ons nog wat te wachten.”

Prei voor bewaring

In de derde week van juli plantte Wolters zijn bewaarprei; daarna werd de prei geplant die eind april/begin mei nog rechtstreeks vanaf het veld geleverd gaat worden. “Ja, daar zit een gedachte achter. Half april willen we volop rooien voor in de koelcel. Wil je dan aan de kilo’s zitten, dan moet je ze ergens in de derde week van juli wel geplant hebben. Die prei die op het veld blijft staan, kun je beter later nog planten, want dan begint de schotvorming pas later op gang te komen. Je hebt dus meer tijd om die te rooien voordat de schotvorming begint.”

AUTEUR STAN VERSTEGEN

en Frank Wolters
Meer over


Beheer