Veel nieuwe introducties/rassen bloemkool

29-11-2016 | Laatste update op 13-09 | |
foto: G&F
foto: G&F

Op een onlangs bij toeleverancier Mertens in horst gehouden bijeenkomst voor bloemkooltelers, gaven zaadbedrijven een overzicht van hun nieuwe bloemkoolrassen en van rassen in beproeving.

Hazera (vertegenwoordiger Theo Driessen)

10-817: oogst eind augustus tot eind oktober, twee tot drie dagen sneller dan het ras Kornalu, 5 dagen sneller dan ras Clarina.

Sterke, blauw/groene onderkant, in twee snijbeurten vaak veld leeg. Waarschijnlijk beter planbaar dan Navallo en dan rassen >100 groeidagen. Voldoende proefzaad.

Tirza: oogst eind juni – half oktober. 70 – 75 groeidagen, goed zelfdekbaar, witte kool. Rechtopstaand, geschikt voor machinaal dekken.

Ferrara: oogst zomer en vroege herfst, circa 70 groeidagen. Groeikrachtig, ongeschikt voor zandgrond, gladde kool, opgericht, goed zelfdekkend.

Rijk Zwaan (vertegenwoordiger John Buijsman)

In 2017 voor kleinschalige proeven:

26242 RZ: vroegheid vergelijkbaar met Hermon/Sevilla, voor voorjaar en vroeg zomer (niet voor zomerteelt, daarvoor onvoldoende stabiel). Groeikrachtig, opgaand, zelfdekkend.

Ormonde (26268 RZ): planten tot begin juli, oogst vanaf 10 juli tot half september (zomer circa 70 groeidagen, vroege herfst circa 80 groeidagen). Al enkele jaren goed in Duitsland op zandgrond. In 2017 ook proeven in Nederland op zandgrond (niet in Noord-Holland, want voor dat grondtype te weinig groeikrachtig. Op moerige grond kans op groeischeuten/groeischeuren).

26274 RZ: oogstsnelheid en oogstperiode vergelijkbaar met Ormonde. Komt in vergelijking naast Ormonde.

Bejo (vertegenwoordiger Pascal Staaks)

Bermeo: oogst vroegzomer (week 23-27), sneller dan ras Sevilla, vaste kool, goed dekbaar. Voldoende zaad beschikbaar.

Alcala: oogst half juni tot september (week 24-36), circa 65 groeidagen, circa 6 dagen sneller dan Kornalu. Prima zelfdekkend. Onderkanten in Nederland in 2016 wat wisselend, waarschijnlijk vanwege de weersomstandigheden. Zeer uniform. Royale zaadbeschikbaarheid.

Bejo 3000: oogst eind zomer – vroege herfst, dan 10 dagen sneller dan Clarina. Planten weken 22 tot 28. Knolvoetresistent. Goed in blad, dan goed dekkend. Zaad voor proeven.

Toledo: oogstweken 27-30 en 38-44. Planten weken 16-22 en 26-29. Groeisnelheid als ras Balboa, vaste kool, zeer goed zelfdekkend.

Enza (vertegenwoordiger Theo Peeters)

E 667: oogsttijd Abeni (eind mei – tweede week juni), 73-76 groeidagen, sterk op paarsverkleuring, erg vaste kool. Proeven in 2017.

E 648: oogsttijd Xenia (vanaf laatste weken mei). Wat groeikrachtiger en wat vastere kool dan Xenia. Proeven in 2017.

Syngenta (vertegenwoordiger Joop Hof)

SG 1008: tussen Viviane en Easytop, gemakkelijke gewasmaker, sterk op gaten en kloven. Op diverse plekken in proef, uitgezonderd Zeeland.

SG 8001: groen bloemkool. Iets lichtere kleur als Vitaverda, erg sterk op roodverkleuring, en schimmels. Proefzaad in 2017.

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt


Beheer