Veel animo voor proef Smart Grid Westland

29-11-2018 | Laatste update op 04-08 | |
Smart Grid Westland moet de stroombehoefte van tuinders flexibeler invulbaar maken. -foto: G&F
Smart Grid Westland moet de stroombehoefte van tuinders flexibeler invulbaar maken. -foto: G&F

Netbeheerder Westland Infra heeft 110 aanmeldingen ontvangen voor deelname aan het proefproject Smart Grid Westland.

Naar verwachting zal begin december de Autoriteit Consument en Markt een definitief besluit nemen voor een ontheffing van een deel van de Tarievencode elektriciteit. Hierdoor kan Westland Infra Netbeheer de pilot Smart Grid Westland van start laten gaan met 25 bedrijven.

Uit het aantal inschrijvingen blijkt dat de bedrijven enthousiast zijn over de mogelijkheden die Smart Grid Westland kan bieden.

Dagelijks bieden op extra capaciteit

Het is volgens de wettelijke tarievencode zo dat klanten moeten betalen voor de maximale capaciteit die ze op enig moment in het jaar nodig denken te zullen hebben. Met het oog op de opgetelde maximale contractcapaciteit van alle klanten zou in het Westland een netverzwaring nodig zijn.

Kern van Smart Grid Westland is dat bedrijven met een flexibele energievraag elke dag buiten hun per jaar afgesloten maximale contractcapaciteit extra stroom kunnen afnemen op momenten dat het net die extra vraag aankan. Die momenten worden een dag van tevoren aan de deelnemende bedrijven bekendgemaakt: het zogeheten ‘stoplicht’ gaat dan een kwartier lang op groen.

Gefaseerd bedrijven toelaten

In de 1e fase van het project kunnen 25 bedrijven meedoen, in de 2e fase 100 en daarna kunnen alle bedrijven met de juiste aansluiting meedoen. Het voordeel voor de klant is dat er extra mogelijkheden komen voor het inzetten van stroom voor de behoefte aan elektriciteit of, via Power to Heat, ook voor de behoefte aan warmte.

Via loting geselecteerd

Alle tuinders en andere bedrijven met de juiste aansluiting – de tariefcategorieën MS en Trafo MS/LS, dat zijn vrijwel alle tuinders, maar ook veel andere bedrijven – konden zich voor de eerste pilot inschrijven. 110 tuinbouwbedrijven hebben zich aangemeld en daaruit zijn 25 bedrijven geselecteerd via een loting. De ingelote tuinders worden nu op de hoogte gebracht. Het definitieve besluit van de ACM wordt verwacht op of rond 10 december.

Hoe snel de pilot daarna van start kan gaan, is nog niet helemaal zeker. Dat hangt af van de technische inregeling van de systemen.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer