Doorgaan naar artikel

Veel aardwarmtepotentie Zuid-Holland

Foto: ANP

Foto: ANP

De potentie van geothermie in met name het Zuid-Hollands Voorne-Putten is ruim, waardoor die op termijn de restwarmtebronnen kan vervangen in de warmterotonde.

Dat blijkt uit een actualisatie van de geothermiepotentie in de provincie Zuid-Holland door IF Technology. Voor cluster West van de warmterotonde (Westland) is het potentieel aan aardwarmte uit met name het zuidelijke deel van de provincie ingeschat op 20 PJ. Dat is nog exclusief ondiepe en ultradiep geothermie. Bovendien kan hoge temperatuuropslag nog het rendement van geothermie aanzienlijk verhogen, schrijven de onderzoekers. Cluster Oost van de warmterotonde blijft primair afhankelijk van restwarmte uit het westelijk havengebied.

Ondiepe en diepe geothermie

De onderzoekers signaleren grote kansen voor ondiepe geothermie. De warmte is het hele jaar leverbaar en afname is schaalbaar. Het kan een aanvulling zijn op hoge temperatuurnetten. Met een warmtepomp kan met ondiepe geothermie 1-5 hectare kassen verwarmd worden, stellen de onderzoekers.

Ondiepe geothermie gebruikt in thermisch bad Arcen. - Foto: Groenten&Fruit.

Ondiepe geothermie gebruikt in thermisch bad Arcen. – Foto: Groenten&Fruit.

De onderzoekers signaleren wel dat er een verschil van inzicht is in de potentie van diepe boringen, zoals in de Trias-laag. De geplande boring in Naaldwijk wordt alleen maar belangrijker om kennis over de potentie van diepe geothermie in te schatten.

Niet altijd glastuinbouwgebied

IF Technology pleit voor een betere afstemming van vraag en aanbod van geothermie. Het valt de onderzoekers op dat de initiatiefnemers uit een specifieke hoek komen – namelijk uit de glastuinbouwsector. “Dit zien we ook terug in de huidige opsporings-/winningsvergunningen; deze vallen grotendeel samen met de bestaande glastuinbouwgebieden. Kijkend naar de ligging van de huidige aardwarmteprojecten en de grootste potentie voor aardwarmte lijkt dit niet geheel met elkaar te matchen. Waarschijnlijk dat er buiten de bestaande opsporingsvergunningsgebieden aardwaarmteprojecten met een hoger opbrengst mogelijk zijn.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin