Doorgaan naar artikel

Veel aanvragen voor aardwarmte in overtekende SDE

Foto: Gerard Boonekamp

Foto: Gerard Boonekamp

De najaarsronde voor de SDE+-subsidieregeling is flink overtekend. RVO.nl ontving 7.525 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten, goed voor ruim € 9 miljard en een jaarproductie van 43,6 petajoule. Dat terwijl voor deze openstellingsronde € 5 miljard beschikbaar was.

“Met ruim € 9 miljard aan aanvragen op een beschikbaar budget van € 5 miljard is er grote kans dat het budget volledig kan worden beschikt”, licht minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes toe in een Kamerbrief. RVO.nl start de beoordeling van de aanvragen op basis van de eisen van de regeling. Minister Wiebes wil binnen de termijn van dertien weken uitsluitsel bieden aan alle aanvragers.

Ruim 96% aanvragen voor zonnepanelen

Van de 7.525 aanvragen was ruim 96% (7.251) voor zon-PV-projecten. Hierbij gaat het om bijna de helft van het aangevraagde budget, bijna € 4,5 miljard. Op de tweede plaats staat windenergie met 113 aanvragen, goed voor bijna € 1,4 miljard. Geothermie maakt de top 3 compleet met 14 aanvragen, goed voor ruim € 1,2 miljard, opvallend meer dan gemiddeld in de voorgaande rondes.

Tekst gaat verder onder de infographic

De verdeling van de SDE+-aanvragen van het najaar 2019. - Illustratie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De verdeling van de SDE+-aanvragen van het najaar 2019. – Illustratie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Transportindicaties voorwaarde bij aanvraag subsidie

Voor het eerst gold een transportindicatie als voorwaarde bij de aanvraag van de subsidie. Doel daarvan is geen subsidie te reserveren voor projecten waarbij op voorhand duidelijk is dat hiervoor geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Minister Wiebes meldt dat voor de najaarsronde 2019 9.167 transportindicatieverklaringen zijn afgegeven. Dit komt neer op 89% van de aanvragen die zijn ingediend bij de netbeheerders. De resterende 11% is afgewezen op basis van verwachte netproblemen.

De transportindicatie heeft volgens Wiebes geen remmende invloed gehad op het aantal aanvragen. Wel gaat de minister verder onderzoeken waarom de resterende ruim 1.800 positieve transportindicaties niet omgezet zijn in een subsidieaanvraag.

In voorjaar 2020 nieuwe SDE+-ronde

De najaarsronde 2019 was opengesteld van 29 oktober tot 14 november. In het voorjaar van 2020 wordt een extra SDE+-ronde geopend, onderdeel van een reeks maatregelen om de klimaatdoelen te halen en mogelijk geweigerde aanvragen uit 2019, door de PAS-uitspraak en negatieve transportindicaties, alsnog te realiseren.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Image
Stefan Essink

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin