Doorgaan naar artikel

‘Vastgoedmarkt stagneert door rijksbeleid’

De landelijke vastgoedmarkt zal een dalende tendens blijven vertonen, omdat prijzen van agrarisch vastgoed onder druk zullen blijven staan.

Dat stelt de voorzitter van NVM Agrarisch en Landelijk Vastgoed (NVM A&LV) Arjan van der Waaij dinsdag tijdens de presentatie van de jaarcijfers. ”De ontwikkelingen in de agrarische sector van Nederland zijn voor een groot deel afhankelijk van het Europese agrarische beleid en de economische ontwikkeling.”

Duidelijkheid over de aankoop van natuurgebieden, ammoniakemissierechten en Natuurbeschermingswetvergunningen (NB-vergunningen) zou de agrarische vastgoedmarkt enigszins kunnen doen aantrekken. Van der Waaij: ”Hierdoor zijn boeren óf meer bereid te investeren en uit te breiden, óf gaan zij overwegen zich elders te vestigen. Zekerheid vanuit de overheid is de basis om de investeringen en marktbewegingen weer op gang te krijgen.”

”We constateren dat het duidelijke rijksbeleid onvoldoende decentraal bij provincies en gemeenten in een helder instrument is uitgewerkt. Er is sprake van ellenlange procedures voor de aanvraag van NB-vergunningen en dat leidt tot onnodige stagnatie in de agrarische vastgoedmarkt. We roepen als NVM decentrale overheden op om de procedures voor NB-vergunningen te versnellen en te verduidelijken”, zegt de NVM A&L-voorzitter.

NVM A&LV verwacht voor dit jaar een met 2011 redelijk vergelijkbare en matige markt. Van der Waaij: ”Naar verwachting is er een toename van het aantal te koop staande bedrijven in met name de intensieve veehouderij en een stijgende vraag naar grond. De interesse voor grond komt voornamelijk van melkveehouders.”

Gebouwen zijn moeilijker verkoopbaar. De belangstelling voor complete bedrijven zal verder dalen. De glastuinbouwmarkt laat naar verwachting in 2012 nog geen verbetering zien. ”Mooie, gunstig gelegen objecten blijven hun waarde behouden”, aldus Van der Waaij.

Bron: Boerderij Vandaag – Auteur: Esther de Snoo

Share this

Afbeelding
Esther de Snoo

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin