Doorgaan naar artikel

Varkenshouder tegen sanering kassen

Een varkenshouder in Rockanje kan via een voorlopige voorziening geen streep zetten door sanering van kassen.

De varkenshouder vreest dat het verdwijnen van de tuinbouw het begin is van een verdere ontwikkeling tot woongebied van het buitengebied. Zonder glas is duurzame agrarische bedrijfsvorming immers niet mogelijk op de percelen glastuinbouw, verwacht hij. De gemeente Westvoorne wil het grootste deel van de percelen glastuinbouw een andere agrarische bestemming geven.

Koploper in saneren kassen

Westvoorne is zeer actief in het saneringen van bedrijven in het buitengebied en waar mogelijk het verplaatsen naar een concentratiegebied. Door het verdwijnen van glastuinbouw, gevolgd door woningbouw, zal zijn bedrijf in een hogere beschermingscategorie vallen voor geurhinder, vreest hij.

Drie villa’s voor terug

Bovendien is de sanering gekoppeld aan de bouw van drie villa’s. Zijn varkensbedrijf ligt op een afstand van 100 meter van de te bouwen villa’s. De varkenshouder vreest dat één van de villa’s in de geurcontouren ligt van zijn bedrijf en dat hij daardoor beperkingen zal ondervinden aan het verwijderen van de kassen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin