Vangkooi voor fruitpikkende kraaien omstreden

04-10-2021 | Laatste update op 14-09 | |
Pikschade door kraaien. - foto: Herbert Wiggerman
Pikschade door kraaien. - foto: Herbert Wiggerman

De Raad van State moet in een hoger beroep beslissen of Gelderse hardfruittelers een vangkooi mogen gebruiken.

De Arnhemse rechtbank gaf vorig jaar toestemming voor de vangkooien als een toegevoegd middel om kraaien en kauwen te bestrijden en te doden. Maar de vogelbeschermingsorganisaties Fauna4Life en Animal Rights stapten naar de Raad van State om het oordeel van de rechtbank terug te laten draaien.

Aantonen concrete schade

“Het is wel de bedoeling om aan te tonen dat er belangrijke schade is. Maar dat is hier onvoldoende concreet”, stelde een woordvoerster van de vogelbeschermers. Ze verwees naar eerdere oordelen van de Raad van State, waarin de eis van belangrijke en concrete schade werd neergelegd. Als dat is aangetoond, kan een ontheffing worden verleend voor een extra bestrijdingsmiddel naast de al toegelaten middelen.

Geen harde schadecijfers

De Arnhemse rechtbank oordeelde dat de provincie Gelderland terecht een ontheffing verleende aan de Faunabeheereenheid Gelderland voor het plaatsen van de vangkooien. Ook al konden de provincie en de Faunabeheereenheid geen harde schadecijfers tonen. Volgens woordvoerders kan nu eenmaal geen claim worden ingediend door fruittelers voor schade die door kraaien is veroorzaakt. Daarom ontbreekt een helder beeld van de schade.

Verouderde onderzoeken

Maar die schade is er volgens de woordvoerster van de provincie wel degelijk. De vele vrijwilligers in het veld zouden dat bevestigen en ook diverse onderzoeken wijzen daarop. De vogelbeschermers stellen dat dit verouderde onderzoeken zijn en er moet wetenschappelijk bewijs op tafel komen.

Het is voor de Raad van State nu de vraag of de provincie met voldoende bewijs is gekomen. En dat moet sterk worden betwijfeld. Een van de staatsraden merkte op dat ook het Europese Hof van Justitie eist dat er goed en nauwkeurig moet worden gemotiveerd dat er schade door kraaien is om een ontheffing voor een nieuw middel te krijgen.

Duizenden euros per teler

De provincie en de Faunabeheereenheid erkenden dat het bewijs lastig te leveren is. Maar er moet wel wat worden gedaan aan de schade die volgens hen tot duizenden euro’s per fruitteler kan oplopen. Een extra middel om de kraaien en kauwen te vangen en te doden vinden ze hard nodig, omdat het slimme dieren zijn en snel wennen aan de manieren om ze te bestrijden.

De Raad oordeelt binnen zes weken.

van der Wel
Adrie van der Wel freelance redacteur


Beheer