‘Van telen naar organiseren’

26-04-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Koolhaas
Hans Koolhaas directeur LKP Plants
Foto: ANP
Foto: ANP

Mijn broers en ik kregen zo’n 30 jaar geleden van pa te horen dat we nog eens goed na moesten denken of we het bedrijf wel over wilden nemen.‘Dat is nogal wat’, zei hij. Daar heeft vader zeker gelijk in gekregen en ik denk er nu hetzelfde over, als het gaat om de generatie na ons. Het verschil tussen toen en nu is vooral de manier waarop we georganiseerd zijn.

Waar we 30 jaar geleden letterlijk midden op de werkvloer stonden en met hard werken het verschil maakten, zijn wij als broers de laatste 10 en vooral de laatste 5 jaar opgeschoven richting organiseren. We staan verder bij het primaire proces vandaan. Wim, Marco en ik hebben de thema’s verkoop, teelt en techniek verdeeld. De vraagstukken zijn complexer geworden en de veranderingen zijn alleen maar sneller gegaan. Dat vraagt juist om een zorgvuldiger besluitvorming als het gaat om de grotere investeringen.

We vinden het nu al normaal dat we direct ‘ja’ zeggen tegen een order, waar we voorheen veel langere doorloop- en beslistijden hadden

Voorspelbaarheid van belang

Een greep hieruit. We onderzoeken de inzet van plantsensoren om de groei en daarmee de productie te optimaliseren. Zo kunnen we sturen op productie rondom de zomervakantie. De pieken om deze vakantie heen zijn het meest rendabel en vormen daarmee de grootste teeltkundige en logistieke uitdaging. Voorspelbaarheid is van belang voor ons productieproces, maar ook voor onze klanten en … de klanten van onze klanten. We vinden het nu al normaal dat we direct ‘ja’ zeggen tegen een order, waar we voorheen veel langere doorloop- en beslistijden hadden.

Meer mensen van buiten in management

Dat betrekken we ook op onszelf. Zijn wij binnen ons managementteam voorspelbaar en leveren wij zelf de beste kwaliteit? Om die reden hebben we gekozen voor versterking van het MT van buiten de familie. Dit maakte zaken bespreekbaar die in familieverband soms anders, of niet werden gezegd. Ik verwacht dat deze beweging doorzet en dat we dus in de leiding van ons bedrijf meer mensen van buiten de familie gaan krijgen. Het uitgangspunt: de beste man op de plek. Het zorgt ervoor dat wij als ondernemers onszelf steeds nieuwe doelen blijven stellen. Wat daarbij helpt, is ook persoonlijke doelen stellen. Een persoonlijk doel van mij is dat het bedrijf een half jaar door kan draaien zonder mijn aanwezigheid. Zo ver ben ik nog niet.

Hoe zorgen we ervoor dat we als Nederlandse glastuinbouw weg komen van het ‘kostprijs plus-denken?

Uitdagingen

Er zijn uitdagingen genoeg. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we als Nederlandse glastuinbouw weg komen van het ‘kostprijs plus-denken?’ Wij doen dat door onderscheidend te zijn op alle vlakken, niet alleen productkwaliteit en daar toegevoegde waarde te leveren. Dat doen we door samen te werken met andere bromeliakwekers in ‘De Bromeliaspecialist’ en door ons te laten inspireren door andere bedrijven en sectoren.

Grote diversiteit aan functies en rollen

Juist in een grotere bedrijf als het onze zijn er kansen voor de volgende generatie, omdat er een grote diversiteit aan functies en rollen is. Volop groeimogelijkheden dus. En dat geldt net zo voor heel de glastuinbouw.

Meer over


Beheer