Van Heyningen (Rabo): teelt moet “slimmer” werken

19-10-2015 | Laatste update op 16-05 | |
Van Heyningen (Rabo): teelt moet “slimmer” werken

De landbouw- en tuinbouw plus voedingssector moet veel slimmer gaan werken om in 2025 nog de wereld te kunnen voeden, aldus Rabobank in een nieuw rapport. Om het potentieel van nieuwe technologie en ‘big data’ te kunnen benutten zijn nieuwe allianties nodig.

De Verenigde Naties denkt dat de dagelijkse vraag naar voeding de komende 10 jaar met 30 procent stijgt. Volgens wereldwijd hoofd Food & Agri Fred van Heyningen moet vooruitgang vooral worden gezocht in een slimmer mondiaal voedselsysteem. Het vergroten van het areaal gaat al snel ten koste van het milieu en met conventionele landbouwtechnieken, bijvoorbeeld betere zaden en kunstmest, neemt de productiviteit nauwelijks meer toe.

Slimmer werken

Een slimmer systeem werkt efficiënter, speelt beter in op verwachtingen van de klant, levert bedrijven in de hele keten meer winst maakt op en is weerbaarder bij economische crises. De sleutel ligt volgens Rabo-strateeg Justin Sherrard bij nieuwe technologie, data en algoritmes. “Technologie automatiseert processen, big data vertellen ons wat er gebeurt, algoritmes zetten die data om in beslissingen en maken de productie, verwerking en distributie van voedsel sneller en nauwkeuriger.”

Drones, data en sensoren

Onder nieuwe technologie rekent Rabobank onder meer de inzet van drones. Ze kunnen vee en gewassen monitoren. Rabobank erkent dat drones nog niet volledig zelfstandig kunnen worden ingezet, omdat soms direct op informatie gehandeld moet worden en de beelden niet altijd betrouwbaar zijn. Maar voor de toekomst is de drone een middel om arbeid te besparen.

Big data

Wat betreft ‘big data’ wijst Rabobank op de data die grote inkopers van voedsel gebruiken om te kijken waar aankopen terechtkomen en de kwaliteit van beperkt houdbare producten te monitoren.

De onderzoekers denken ook dat vleesverwerkers de prestatie van pluimveehouders met ‘big data’ beter kunnen observeren. Een toenemende controle over pluimveebroederij, -productie, en -verwerking kan de productiviteit en winstgevendheid doen stijgen met 5 procent. Daarnaast liggen voor de landbouw kansen voor het gebruiken van weerinformatie, bodemobservatie met sensoren en analyses op basis van gegevens van diverse landbouwmachines.

Slagingsfactoren

De technologie om een slimmer voedselsysteem te bouwen bestaat reeds, maar de bank waarschuwt dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat ze ook zullen slagen. De Rabobank onderscheidt drie factoren die essentieel zijn:

  • Rabo denkt dat een betere verbinding nodig is tussen afnemers en leveranciers die data delen en samen besluiten nemen.
  • Daarnaast moeten investeerders en toezichthouders begrip tonen voor nieuwe technologieën en data-inzet. Nieuwe methodes en technologieën brengen nieuwe risico’s en kansen mee, waardoor tijdige nieuwe kaders voor een moeten worden afgesproken.
  • Ten slotte is maatschappelijke acceptatie heel belangrijk. Consumenten maken zich zorgen over genetische modificatie en klonen, over privacy van data, voedselverspilling en voeding. Deze zorgen moeten worden weggenomen.

De consument moet voortaan volgens Rabobank al vroeg worden voorgelicht en betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën, om onbegrip in een later stadium van ontwikkeling te voorkomen.

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen


Beheer