Doorgaan naar artikel

Van der Tak: sector moet zich meer profileren

In zijn nieuwjaarstoespraak ging burgemeester Sjaak van der Tak van gemeente Westland ook in op de situatie van de glastuinbouw.

Het Westland is volop in beweging, gaf Van der Tak als positieve ontwikkeling in zijn nieuwjaarstoespraak aan. “Maar bij in beweging komen hoort ook kritiek. Daar hoeven we niet omheen te draaien.
Een van die kritiekpunten is dat de Greenport Westland, met z’n forse grondposities, gaten vertoont. Lege plekken. Zeven jaar geleden is de beweging ingezet om de glastuinbouw te moderniseren, het glastuinbouwcluster sterker te accommoderen. En te herstructureren, zoveel mogelijk glas behouden.
Daarvoor dient de Greenportvisie.
Dat is geen eendagsvlieg, dat is niet een zaak van de korte termijn. Greenports, mainports, topgebieden vragen erom er iedere dag mee aan de slag te zijn. Dat doet ertoe.Ondanks de slechte prijzen van de bloemen in de laatste weken, de lage omzet in de paprika’s en de kassenbouw. Toch is er sprake van een licht herstel in de sierteelt en groenten, met name tomaten. Ja, er zit weer leven in de handel.
Als je zo naar de lege plekken kijkt, ligt het Westland klaar voor een volgende economische beweging, naar 2020 toe. Innoveren, kiezen en doorzetten. Een Westlandse beweging die nooit af is.”

Frauduleuze bedrijven onmiddelijk royeren
Van der Tak stond ook stil bij de geconstateerde gevallen van illegale arbeid. “Mag ik toch van mijn kant ook een punt van kritiek duiden. Als je successen viert die uitstralen op het Westland, moet je ook het lef hebben om zaken te benoemen die de naam van Westland geen goed doen. Sterker nog: schade toebrengen.
Nog steeds blijkt – ondanks alle toezeggingen en genomen maatregelen – dat er werkgevers in de glastuinbouwsector zijn die de regels aan hun laars lappen en werken met illegale arbeidskrachten.
Dat is slecht voor Westland, slecht voor het imago van de glastuinbouw en in strijd met de wet.
Mag ik de tuinbouwsector een advies geven? Royeer frauduleuze bedrijven onmiddellijk.
En ik geef u het u alvast maar mee: als de sector het zelf niet regelt, dan gaat de overheid het doen.
Geen illegale arbeid in Westland! Publicatie van namen en rugnummers. Naming and shaming!
Dat is wat mij betreft ook Westland in beweging.”

Tuinbouworganisatie te versnipperd
De omschakeling van Tuinbouw Nederland naar Greenport Nederland kreeg ook aandacht. Van der Tak: “Er is in het afgelopen jaar kritisch gekeken naar de sturing, besturing en gouvernance van tuinbouwend Nederland. In de afgelopen periode bleek dat de organisatie van de tuinbouw te gefragmenteerd en te versnipperd was.
Schaalvergroting, internationalisering en een topgebied als onze Greenport maken het noodzakelijk dat de sector zich meer gaat profileren. Dat ze haar positie ten opzichte van het rijk, provincies en gemeenten duidelijker manifesteert en met één mond gaat spreken, letterlijk. Laat de echte Elco Brinkman in ondernemend Greenport Nederland opstaan!
Ik ga er vanuit dat er binnen een week of zeven witte rook opstijgt. Dan kunnen we met slagkracht verder bouwen aan:
– Versterking van omzet, export en een level playing field. In Europa, Azië en Zuid-Amerika;
– Borging van het glastuinbouwareaal in de regionale greenports en
– Innovatie als technologische motor van teelt, energie, logistiek en toeleverantie.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin