Doorgaan naar artikel

Van der Plas (BBB): ‘Ja, wij claimen het ministerie van LNV’

Dat Brusselse doelen in beton gegoten zouden zijn, daar wil Caroline van der Plas (BBB) niet aan. “We zijn een soeverein land, we gaan over onze eigen regels.” En elke gedachte dat we in Nederland ook wel zonder een eigen tuinbouw zouden kunnen, wijst ze categorisch af. “Tuinbouw, ook glastuinbouw, hóórt bij Nederland.”

Een gesprek met lijsttrekker Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB), middenin de verkiezingscampagne, dat is een stormachtige ervaring. Via een onlineverbinding met haar mobiele telefoon zit je ineens middenin het Haagse zenuwcentrum van de partij die sinds ruim twee jaar het politiek landschap op de kop heeft gezet. Elke landelijke tv-zender en dagblad wil haar ook interviewen en in debatten laten optreden. Haar keel doet zeer van het vele praten, nu ook weer een half uurtje met Groenten & Fruit. “Sorry dat ik er nu en dan doorheen hoest.”

In de verkiezingspeiling van gfactueel.nl staat u aan kop, met één grote concurrent: PVV.

“Dan moet ik de tuinders wel even waarschuwen. De PVV stemt in moties vaak recht tegen het belang van de tuinbouw in. Een motie van ons laatst over drift van gewasbeschermingsmiddelen, daar wilden we kassen expliciet van uitsluiten, omdat dat daar niet speelt. Stemde PVV tegen. Arbeidsmigranten, zo hard nodig voor heel de tuinbouw, daar is de PVV tegen. Weet op wie je stemt.”

Mocht het ervan komen dat BBB in een nieuwe regering komt, claimt u dan het ministerie van LNV?

“Já.”

Gaat u dat dan zelf doen en wat staat er als eerste op de agenda?

“Nee, ik blijf zelf in de Kamer. Maar we gaan zeker iemand leveren die ruime kennis van zaken heeft. En wat dan hoog op onze beleidsagenda staat, is dat we af willen van al die doelen met jaartallen en percentages. Ja, ook van al die Europese doelen, zoals 50% minder gewasbeschermingsmiddelen en 25% biologisch in 2030. Het heeft geen enkele zin om doelen te stellen waarvan je eigenlijk al zeker weet dat je ze niet gaat halen. En dan in een kramp te schieten als je ze niet haalt en de regels nog maar eens aan te gaan scherpen … daarmee zet je ondernemers klem.”

We hebben de glastuinbouw juist hard nodig om de energietransitie te kunnen maken

En ondernemers in de land- en tuinbouw uit de klem van regeldruk bevrijden, dat is precies waarvoor BBB is opgericht.

“Niet dat alle regels per definitie fout zijn. Maar 50% minder chemische gewasbeschermingsmiddelen zonder dat er groene alternatieven zijn, dat kán niet. En de glastuinbouw klemzetten, terwijl het de enige sector in heel Nederland is die tot nu toe al de doelen op weg naar de energietransitie gehaald heeft, dat kan ook niet de weg zijn. Geef die ondernemers de ruimte. We hebben de glastuinbouw juist hard nodig om de energietransitie te kunnen maken, voor bijvoorbeeld de flexibiliteit en balancering van het stroomnet.”

Zou úw minister van LNV ook wat aan die beeldvorming moeten doen?

“Toen ik op school zat, stond er in ons aardrijkskundeboek dat je de Nederlandse kassen vanaf de maan kon zien. Iets om trots op te zijn. Nu leren kinderen dat de tuinbouw veel gas en gif gebruikt. Maar de werkelijkheid is dat het een sector is van familiebedrijven, enorm innovatief, met een geweldige exportpositie en een economische waarde van miljarden euro’s. Als je met je beleid die ondernemers over de grens duwt, daar worden we echt niet beter van en per saldo al zeker niet duurzamer. Een BBB-minister van LNV gaat weer strijden voor de sector. Geen ja-knikker, maar wel een die trots uitstraalt en niet alleen in woorden, maar ook in het beleid.”

Dat telers nog wel een medicijnkast achter de hand moeten hebben voor als een plaag uit de hand loopt, dat is in ieders belang

Een van die beleidspunten is een snellere toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen?

“Zeker. Het beeld dat boeren en tuinders er maar op los spuiten met chemische middelen, klopt niet. Maar dat we met al onze innovatiekracht kijken naar nieuwe middelen die schoner zijn en net zo effectief, dat heeft in de tuinbouw, juist in de kassen, al een enorme omslag veroorzaakt. Dat telers nog wel een medicijnkast achter de hand moeten hebben voor als een plaag uit de hand loopt, dat is in ieders belang. Niet voor niks hebben we sinds de introductie van chemische gewasbescherming in Noordwest-Europa nooit meer een hongersnood door misoogsten gehad.”

En dan misschien ook de minister van SZW om het arbeidsdossier veilig te stellen?

“Wat ons betreft gaan we zeker geen rem zetten op de komst van arbeidsmigranten, voor de sectoren die essentieel zijn voor onze economie, zoals de tuinbouw. Ze moeten zelfs van buiten Europa kunnen komen, als dat nodig is. Maar tegelijk promoten we het vakonderwijs en het groene onderwijs. Want je wilt die kennis en kunde toch ook graag in eigen land houden. Ondernemers en sectoren die in Nederland het geld verdienen met dingen máken. Dáár zetten wij vol op in.”

Lees meer artikelen over de verkiezingen, zoals interviews met andere kandidaat-Kamerleden

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin