Doorgaan naar artikel

Van Dam wijst alternatieven lage energiebelastingtarief kassen af

Foto: RBI

Foto: RBI

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft alternatieven laten doorrekenen voor het verlaagde energiebelastingstarief voor de glastuinbouw.

Ondanks een verwachte sterkere verduurzaming bij alternatieven blijft hij vasthouden aan het huidige stelsel van het verlaagde energiebelastingtarief. Met de sector zijn meerjarenafspraken gemaakt voor de energietransitie tot 2020. Van Dam houdt daaraan vast.

Het meest vergaande alternatief (het afschaffen van het voordeel voor de sector en het oprichten van een verduurzamingsfonds uit die extra inkomsten) zou 71 procent van de bedrijven in de glastuinbouw relatief hard raken. Deze bedrijven hebben ook met het huidige tarief een negatief bedrijfsresultaat, blijkt uit berekening van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) Bovendien zou zo’n vergaande maatregel de glastuinbouw benadelen ten opzichte van andere sectoren.

Lastenverzwaring

Uit de evaluatie blijkt dat het verlaagde energiebelastingtarief voor de glastuinbouw nog steeds bijdraagt aan het doel waarvoor het verlaagde tarief indertijd is ingesteld.  Dat is het voorkomen van een onbedoelde lastenverzwaring voor de glastuinbouwsector doordat deze relatief kleinschalige sector onvoldoende profiteert van de degressieve tariefstructuur in verhouding met de overige energie-intensieve sectoren

Drastischer keuzes

Donderdag maakte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) haar tweejaarlijks rapport bekend over de staat van het milieu. Het kabinet moet drastische keuzes maken om de milieudoelen te halen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Volgens het PBL moet er vooral meer gebeuren om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te brengen. Overgaan op duurzame energiebronnen en het sluiten van kolencentrales is niet genoeg, staat in het rapport.

 

Klik hier voor het volledige rapport

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin