Doorgaan naar artikel

Van Dam: vollegrondsteelt pakt precisielandbouw onvoldoende op

Foto: Kverneland

Foto: Kverneland

De vollegrondsteelt pakt precisielandbouw nog niet echt op, terwijl precisielandbouw wel een belangrijke bijdrage kan leveren aan verdere verduurzaming en het efficiënter produceren in de landbouw.

Dat schrijft staatsecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer bij aanbieding van het WUR-rapport ‘Doorontwikkeling precisielandbouw’. Rechtrij- en stuursystemen worden wel opgepakt, maar met name het gebruik van variabele dosering (locatiespecifiek gebruiken van middelen) is nog beperkt. “Boeren onderkennen het perspectief, maar er zijn nog de nodige belemmeringen te overwinnen”, aldus van Dam in de brief.

Kosten en baten afwegen

Volgens het op 2 juli verschenen WUR-rapport komt dat door onzekerheid over de terugverdientijd van en opbrengststijgingen door investeringen in precisieapparatuur.
Verder is er de asymmetrie in kosten en baten: de vele investeringen in precisielandbouwtoepassingen komen voor rekening komen van de teler, terwijl de baten vallen bij ketenpartners en adviseurs. Ook het ontbreken van modellen voor databeheer- en bescherming zou een rol spelen.

Foto: Kverneland

Foto: Kverneland

Nationale Agenda Precisielandbouw

Het rapport geeft aan dat precisielandbouw voor meerdere maatschappelijke vraagstukken en thema’s veelbelovend is. De overheid zou volgens de opstellers ervan vanuit haar verantwoordelijkheid voor collectieve doelen vooral het gebruik van nieuwe technologie moeten stimuleren.
Van Dam zegt de oproep in het WUR-rapport om te komen tot een Nationale Agenda Precisielandbouw te ondersteunen. De instelling van een stuurgroep/denktank precisielandbouw laat hij over aan het volgende kabinet.

Bekijk meer

Delen

Image
Leo Tholhuijsen

Freelance redacteur akkerbouw

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin