Doorgaan naar artikel

Van Dam prijst groente- en fruitsector om moed GMO-wijziging

Van Dam prijst groente- en fruitsector om moed GMO-wijziging

Van Dam prijst groente- en fruitsector om moed GMO-wijziging

Staatssecretaris Martijn van Dam van EZ is blij dat het bedrijfsleven bereid is grote veranderingen toe te passen in het GMO-stelsel.

Nu houden investeringen met GMO-subsidie telers aan afzetorganisaties verbonden. De positie van afzetorganisaties kan dus veranderen onder een nieuwe Nationale Strategie, vooral bedoeld om de sector te versterken in toegevoegde waarde productie.

Bekend was al dat Van Dam met het bedrijfsleven sprak over grote wijzigingen in het GMO-stelsel. GMO wordt niet langer ingezet voor efficiëntie en optimalisatie van de productiekosten, zoals schaalvergroting en kostprijsverlaging.

Focus

De tientallen miljoenen euro’s moeten hun weg vinden naar projecten voor verduurzaming, marktgericht produceren en verbetering van de afzetstructuur. Van Dam: “Ik ben verheugd over de moed die het bedrijfsleven toont voor deze nieuwe inhoud en aanpak van de GMO, en over de inspanningen die worden gepleegd om tot een meer gecoördineerde aanpak te komen voor het stimuleren van de consumptie van groente en fruit.”

Promotie

Zo heeft Van Dam met afzetorganisaties afspraken gemaakt over een promotiecampagne voor groenten en fruit om de consumptie te verhogen. GMO moet verder ingezet worden voor zaken als productontwikkeling, marktonderzoek en een beter risicobeheer. Wat dat precies betekent is nog niet bekend. De inzet en uitwerking van de nieuwe Nationale Strategie, zoals overeengekomen met het bedrijfsleven, wordt nu uitgewerkt in een Ministeriële Regeling die op 1 juli 2016 zal worden gepubliceerd.

De nieuwe doelen worden vastgelegd in een nieuwe Nationale Strategie voor de GMO Groente en Fruit. De huidige Nationale Strategie loopt 1 januari 2017 af.

Beheer
WP Admin