Van Dam deelt residuzorgen Greenpeace niet

14-12-2015 | |
Van Dam deelt residuzorgen Greenpeace niet

Staatssecretaris Martijn van Dam neemt afstand van de conclusies van Greenpeace over pesticidegebruik in Nederland.

In antwoorden op kamervragen van GroenLinks zegt Van Dam de zorgen van Greenpeace niet te delen over het gebruik in Nederland. “Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een randvoorwaarde om hoogwaardig, gezond en veilig voedsel te produceren. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt individuele middelen in een bepaalde teelt gedurende het teeltseizoen aan de hand van internationaal vigerende toetsingskaders.” Wel zegt Van Dam een vergroening van het middelenpakket na te streven, net als zijn voorganger Sharon Dijksma.

oppervlaktewater

Volgens Van Dam heeft Greenpeace niets nieuws aan de kaak gesteld in het rapport ‘Het appelgif valt ver van de boom’.  De overschrijdingen van de normen voor oppervlaktewater  zijn ook in het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw aangetoond. In de nota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” staan daarom doelen om het aantal normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen – met 50 procent in 2018 en 95 procent in 2023 – en maatregelen om dat te bereiken.  Een voorbeeld is het verbreden van de verplichte teeltvrije zone en het verhogen van het percentage driftreductie van 50 procent naar 75 procent in de open teelten en het verplichten van het zuiveren van afvalwater door de glastuinbouw. Daarnaast vindt er constructief overleg plaats met de fruitteelt over het uitvoeren van extra driftbeperkende maatregelen, schrijft Van Dam.

2016

De fruitteelt staat wel in de belangstelling van de NVWA. In 2012 leefde 63 procent van de bedrijven alle regels na. Van de bedrijven overtraden 20 procent de regels onbewust (bijvoorbeeld niet goed reinigen van spuitapparatuur na een vorig gebruik) en 17 procent bewust (bijvoorbeeld gebruik niet in de teelt toegelaten middelen). De bewuste overtreders zijn beboet. De NVWA is voornemens in 2016 opnieuw in de fruitteelt een uitgebreid project uit te voeren gericht op het verbeteren van de naleving.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer