Van Dam blijft bij bezuinigingen op groen onderwijs

04-12-2015 | Laatste update op 19-09 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil vooralsnog geen wijzigingen doorvoeren op het budget voor groen onderwijs. Ondanks aandringen van de Kamer om het budget te verhogen, ziet Van Dam daar vanaf. Hij wil de voorgenomen bezuiniging van 33 miljoen euro doorvoeren.

SP, ChristenUnie, CDA en SGP maken zich zorgen over het groene onderwijs. Recent werd door de Kamer een motie aangenomen die vraagt om het agrarisch onderwijs weg te halen bij het ministerie van Economische Zaken en voortaan onder de vlag van het ministerie van Onderwijs te laten vallen.

Budget gelijkstellen

Jaco Geurts (CDA) vreest dat hiermee een poot onder de gouden driehoek van onderwijs, overheid en bedrijfsleven wordt weggehaald. Daarnaast vinden Geurts en Dijkgraaf (SGP) dat het budget voor groen onderwijs gelijk moet worden gesteld aan het budget voor ander onderwijs.

“Het kabinet hecht grote waarde aan de kracht van de zogeheten gouden driehoek en aan de kwaliteit van het groene onderwijs. Kennis en innovatie zijn de drijvende krachten achter het concurrentievermogen en succes van de Nederlandse agrosector”, aldus Van Dam.

Kwaliteit onderwijs blijft behouden

Hij wil snel met het onderwijs en bedrijfsleven in gesprek om te kijken hoe de bezuiniging van €33 miljoen vanaf 2016 vorm kan worden gegeven. Ook met de Wageningen Universiteit wil Van Dam in gesprek. De bewindsman benadrukt dat kwaliteit van het onderwijs behouden blijft, ook als het van EZ naar OCW verplaatst.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer