Doorgaan naar artikel

Vakbonden en jongerenorganisaties willen van minimumjeugdloon af

minimumjeugdloon premium

Foto: ANP

Wat bedoeld is als bescherming van jonge werknemers wordt de laatste tijd juist gevoeld als een beperking van hun positie: het minimumjeugdloon.

Ruim 15.000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin gepleit wordt voor afschaffing van het minimumjeugdloon. Elf jongerenorganisaties hebben zich inmiddels bij de FNV-campagne aangesloten.

Onder de nieuwe steunbetuigingen zitten verschillende politieke jongerenorganisaties zoals Dwars, Jonge Democraten, Jonge Socialisten en SP Jongeren. Ook de Landelijke Studentenvakbond, CNV Jongeren en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) scharen zich achter de campagne die oproept tot gelijk loon voor gelijk werk.

Minimumloon voor alle volwassenen

Het wettelijk minimumjeugdloon maakt dat werknemers van 18, 19 en 20 jaar aanzienlijk minder verdienen dan hun collega’s van 21 jaar en ouder. Volgens jongerenvakbond FNV Young & United komen jongeren door de lagere beloning in de problemen. Onderzoek zou uitwijzen dat zelfstandige 18-jarigen niet kunnen rondkomen van het jeugdloon. De jongerenorganisaties roepen het kabinet en de Tweede Kamer op om het volwassen minimumloon voor alle volwassenen te laten gelden, zoals dat nu ook al in landen als Duitsland en Frankrijk het geval is.

Voorzitter Yasmin Ait Abderrahman van FNV Young & United zegt ‘enorm blij’ te zijn met de steun van de jongerenorganisaties. “Het laat zien dat onze oproep breed gedragen wordt.”

Het minimumjeugdloon per uur is respectievelijk € 10,62, € 7,96 en € 6,64 voor jongeren van 20, 19 en 18 jaar oud. Vanaf 21 jaar geldt het minimumloon van € 13,27 per uur. Het minimumjeugdloon begint bij 15-jarigen, voor 13- en 14-jarigen bestaat geen wettelijk minimumloon.

‘Niet uit te leggen’

FNV pleit al langer voor afschaffing van het minimumjeugdloon vanaf de leeftijd van 18 jaar. De vakbond wil dat vanaf die leeftijd het normale minimumloon voor volwassenen geldt. De vakbond vindt dat het niet meer uit te leggen is dat in Nederland een 18-jarige ongeveer de helft verdient van wat een 21-jarige krijgt voor exact hetzelfde werk.

In de afgelopen jaren is in verschillende cao’s al geregeld dat dat jongeren een volwassen vergoeding krijgen, maar in land- en tuinbouw, supermarkten en horeca niet.

Nieuwe rekenregel

Dit jaar is een vast miminum-uurloon ingevoerd, niet alleen voor jongeren, maar over de hele linie. Tot nu toe werd gewerkt met een minimum weekloon. Omdat in verschillende sectoren verschillende werkweken gelden, was het uurloon niet uniform. Dat is nu anders.
Voor agrarisch werkgevers betekende dit een kostenstijging, voor werknemers een inkomensstijging. Werd tot dit jaar het uurloon berekend als een 38e deel van een weekloon, nu is dat een 36e deel. Volgens LTO betekent de nieuwe rekenregel een kostenstijging van 5,5% voor werkgevers. Dit staat overigens los van de discussie over het jeugdloon.

Voor de open teelten, de glastuinbouw en de dierhouderij zijn onderhandelingen gaande over een nieuwe cao.

Bewerkt door: Johan Oppewal

Bekijk meer

Delen

Image
Anp

Algemeen Nederlands Persbureau

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin