Doorgaan naar artikel

Vakbond CNV: beperk arbeidsmigratie

Foto: Bart Nijs

Foto: Bart Nijs

De Nederlandse overheid moet de arbeidsmigratie beperken door een noodstop mogelijk te maken. Dat vindt vakbond CNV.

Volgens de vakbond is een beperking van de arbeidsmigratie noodzakelijk in bepaalde sectoren om het draagvlak voor Europa te behouden. CNV stelt dat er 4 ontwikkelingen zijn als gevolg van arbeidsmigratie die niet gewenst zijn:

  • de lonen in Nederland blijven kunstmatig laag
  • buitenlandse werknemers in Nederland zijn goedkoper dan Nederlandse werknemers
  • Oost-Europese landen kampen met leegloop en personeelstekorten
  • wanpraktijken en misstanden op de werkvloer nemen toe

Vergunningseis voor arbeidsmigranten per sector

“Arbeidsinspecties hebben vooralsnog niet genoeg capaciteit om de toenemende problematiek te lijf te gaan”, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. “De mogelijkheid om arbeidsmigratie in te perken zien wij als noodmaatregel die nodig is om de problemen op de arbeidsmarkt te lijf te gaan.” CNV stelt dan ook voor dat de overheid op verzoek van 1 of meer werkgevers- of werknemersorganisaties een vergunningseis voor arbeidsmigranten per sector instelt. Werkgevers mogen in het geval van een vergunning dan alleen nog maar arbeidsmigranten aannemen als er sprake is van drie factoren: de sector heeft nijpend tekort (meer dan 50 vacatures per 1.000 banen), in de sector is niet meer dan 20% arbeidsmigrant en de loongroei was de afgelopen drie jaar gemiddeld hoger dan 2%.

De vacaturegraad in de landbouw ligt rond 20 vacatures per 1.000 banen, aldus ABN Amro in een eerder rapport. De agrarische sector zou dus volgens de criteria van CNV niet in aanmerking komen voor het aannemen van extra arbeidsmigranten. Op de vraag wie de banen dan moeten invullen, antwoordt een woordvoerder dat CNV vooral pleit voor het inzetten van personen die aan de rand van de arbeidsmarkt staan.

Beheer
WP Admin