Uitstel voor twee telers om caravans te verwijderen

29-12-2020 | Laatste update op 06-10 | |
Caravanstalling in kas. Twee Gelderse telers moeten die activiteit binnen zes maanden beëindigen. - Foto: Groenten en Fruit
Caravanstalling in kas. Twee Gelderse telers moeten die activiteit binnen zes maanden beëindigen. - Foto: Groenten en Fruit

Twee telers krijgen zes maanden om caravans te verwijderen uit kassen waar ze als tijdelijke inkomstenaanvulling dienden op nieuwe teelten.

Dat oordeelt de Raad van State. Omdat de twee Gelderse bedrijven door handhaving onder dwangsom in de problemen zouden komen, oordeelt de rechter dat nu binnen zes maanden de stalling moet worden beëindigd. De gemeente Lingewaard heeft met die termijn ingestemd, waardoor de caravans niet onmiddellijk hoeven worden verwijderd, maar na het huidige stallingseizoen. De gerechtelijke procedure heeft de caravanstalling al verlengd met zeker twee jaar.

Caravans aanvulling op inkomen

De gemeente Lingewaard had in 2018 een tijdelijke vergunning geweigerd. De stalling was bedoeld als tijdelijke aanvulling op hun inkomen, omdat nieuwe groenteteelten nog niet voldoende rendeerden. De telers werkten mee aan projecten in project Living Lab van het glasgebied Next Garden. Het project is gericht op het verbeteren van de positie van kleine telers. Zo teelde één van de bedrijven verschillende groenten voor een nabijgelegen restaurant in een korteketenproject. De bedrijven bestaan uit respectievelijk 1 en 1,5 hectare.

Belangen afwegen

Eerder in mei werden de telers wel door de Rechtbank Gelderland in het ongelijk gesteld. In hoger beroep nu stelden de telers dat het gebied niet meer als intensiveringsgebied voor glastuinbouw wordt gezien, en dat herstructurering ook stil ligt door de stikstofcrisis. Die argumenten zijn door de rechter echter terzijde geschoven. De gemeente wil met het weigeren van de vergunning precedenten voorkomen. Dat argument weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van de telers.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer