Doorgaan naar artikel

Uitstel voor aardwarmteplannen

Het ministerie van EZ heeft voor drie aardwarmteplannen in het Westland recent een uitstel verleend voor de looptijd van de opsporingsvergunning.

Deze vergunningen zouden anders verlopen voor een project in Maasland, maar ook voor plannen voor Trias Westland (vergunningen voor Naaldwijk 2 en 3). Voor de huidige boring in Poeldijk heeft Trias Westland melding gedaan van plannen voor het testen van een geothermisch doublet, dat bestaat uit een productieput en een injectieput ten behoeve van de winning van aardwarmte. Dat zal naar verwachting de komende weken gebeuren.

Participeren

Mogelijk komt de ontwikkeling van aardwarmte verder tot ontwikkeling nu Energie Beheer Nederland (EBN) mag participeren in aardwarmteprojecten. Een motie daartoe werd in de Tweede Kamer recent aangenomen.

EBN is een onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van gas en olie. Met deze partij kan het aantal boringen omhoog, zo is de verwachting. Ook is het een professionalisering van de aardwarmtesector, denkt Frank Schoof, voorzitter van het Platform Geothermie. “Hoe dat precies uitpakt, is nog niet zeker, maar ik verwacht dat het ook voor de tuinbouw positief uitpakt. Want door de betrokkenheid van EBN kan bij nieuwe projecten geprofiteerd worden van het ondernemerschap van de tuinbouw en de kennis en ervaring van EBN.” Schoof zei dat afgelopen week tijdens een bezoek aan het project Vierpolders.

Rol bedrijven verandert

De rol voor tuinbouw bij nieuwe projecten zal veranderen als grote partijen instappen. De glastuinbouwbedrijven zouden daarop moeten inspelen door het onderwerp aardwarmte actief met de omgeving te bespreken. De grotere bedrijven hebben vaak meerdere geothermieprojecten, maar minder lokale binding. Juist door hun lokale kennis kunnen tuinbouwbedrijven als warmteklant ervoor zorgen dat ze een actieve rol houden bij zulke projecten, stelt Schoof op de website van Greenport West-Holland: “Kennisuitwisseling zorgt dan voor lokale betrokkenheid en voor een goede leercurve.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin