Doorgaan naar artikel

Uitstel betalen belastingen mogelijk door droogte

Boeren en tuinders kunnen beroep doen op uitstel van het betalen van belastingen.

LTO heeft de Belastingdienst gevraagd maatregelen te nemen om boeren met liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de droogte, tegemoet te komen.

Boeren en tuinders kunnen uitstel aanvragen voor het betalen van inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

Het ministerie van Financiën laat weten dat het gaat om al langer bestaand beleid. Daarbij moet nog steeds in ieder individueel geval worden aangetoond dat de droogte er de oorzaak van is dat er niet betaald kan worden. Pas als aan een aantal voorwaarden is voldaan komt een ondernemer in aanmerking voor uitstel bij de Belastingdienst.

Voorwaarden voor uitstel belastingen

  • accountant of adviseur moet een verklaring afgeven waaruit blijkt dat er werkelijke bestaande betalingsproblemen zijn;
  • de verklaring moet duidelijk maken dat de betalingsproblemen tijdelijk zijn en voor een bepaald tijdstip worden opgelost;
  • het bedrijf moet levensvatbaar zijn.

De Belastingdienst kan bij het verlenen van het uitstel nog aanvullende voorwaarden stellen. De dienst kan vragen om zekerheid te stellen voor de nog te betalen belastingen. Verzoeken voor het uitstel van betalen kunnen boeren indienen bij hun belastingkantoor.

Share this

Afbeelding
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin