Doorgaan naar artikel

Uitspoeling glyfosaat geen reden aanpassing gebruiksvoorschrift

De gebruiksvoorschriften voor onkruidbestrijder glyfosaat worden vooralsnog niet aangepast, ook al heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vastgesteld dat het middel in grondwater voorkomt.

Het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) laat weten dat de bevindingen va het RIVM geen aanleiding zijn voor aanpassing van de gebruiksvoorschriften. Op basis van de Europese regels is het niet nodig tot een aanpassing van het voorschrift te komen, aldus het CTGB dat de RIVM-onderzoeken beschrijft als een grofmazige verkenning.

Het RIVM publiceerde enige maanden geleden nieuwe cijfers over bestrijdingsmiddelen in grondwater. Daarin werd vastgesteld dat onkruidbestrijder glyfosaat en het daarbij horende afbraakmiddel AMPA in grondwater worden aangetroffen. Tot voor kort werd aangenomen dat het middel niet uitspoelt naar grondwater.

Burgerinitiatief tegen glyfosaat

Glyfosaat ligt zwaar onder vuur. Er loopt een Europees burgerinitiatief om het middel te verbieden. Die petitie moet tenminste 1 miljoen handtekeningen uit zeven lidstaten verzamelen, om door de Europese Commissie te worden behandeld. De Europese Commissie heeft ondertussen aangegeven het middel voor een periode van tien jaar weer te willen toelaten.

Het middel heeft al sinds 2002 een Europese toelating die eind 2015 afliep, maar waarvan de toelating tijdelijk is verlengd tot eind dit jaar. De discussie over hernieuwde toelating is zeer gepolitiseerd, onder andere doordat het International agentschap voor kankeronderzoek (IARC) (pdf, 130 MB) van de Wereldgezondheidsorganisatie het middel heeft gekwalificeerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’.

Glyfosaat niet kankerverwekkend

De Europese lidstaten kwamen tot nu toe in het besluitvormende comité van de Europese Unie (Scopaff) niet tot een beslissing.

Vorig jaar is het besluit vooruitgeschoven in afwachting van een advies van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA), dat dit voorjaar concludeerde dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Tot soortgelijke oordelen komen ook de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en het Duitse instituut voor risico-onderzoek (BfR) (pdf, 45,9 kB).

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin