Doorgaan naar artikel

Uitdagingen in de koolteelt te lijf met DiPel DF

Nufarm logo
Nufarm

Grow a better tomorrow

DiPel DF

Foto: Nufarm

In de koolteelt veroorzaken rupsen als de koolmot, het koolwitje en de kooluil veel schade. Kenmerkend is de vraatschade aan het blad en de vervuiling van het gewas. Effectieve middelen tegen rupsen zijn niet langer inzetbaar en toelating van middelen staan onder druk. Dit betekent dat kooltelers op een andere manier rupsenvraat moeten tegengaan. DiPel DF past perfect in die nieuwe aanpak en is breed toegelaten.

Het spaart natuurlijke vijanden, waardoor de plaagbestrijding verder in het seizoen goed beheersbaar blijft. Tjeerd Peeters en Herbrecht Muys, adviseurs bij Nufarm, vertellen meer over de werking en over de proefresultaten.

Biologie bij rupsenbestrijding in koolteelt

“De schade in de koolteelt kan enorm zijn”, legt Peeters uit. “Niet alleen in de vorm van vraat, maar ook door uitwerpselen die de kool bevuilen. Nu de koolteler steeds meer wordt beperkt in het middelengebruik, is andere aanpak nodig, waarin biologie veel belangrijker wordt. In het veld aanwezige sluipwespen en kevers zoals het lieveheersbeestje, zijn belangrijk om luis, rups en witte vlieg te beheersen. Vroege inzet van chemie verstoort dit evenwicht. De inzet van DiPel DF (een Bacillus thuringiensis Kurstaki (BtK)), spaart natuurlijke vijanden. Hierdoor kan de koolteler over een langere periode, met minder beschikbare chemie, rupsenplagen goed blijven beheersen.”

Zeer effectief op rupsen

DiPel DF mag dan relatief nieuw zijn in de vollegrondsgroente, in de glastuinbouw wordt het al veel langer toegepast, onder andere in vruchtgroente. Herbrecht Muys: “De werkzame stof is de bacterie BtK. Deze bacterie komt van nature voor in de grond en is een ware rupsendoder. Een belangrijk voordeel is de snelle vraatstop. Dat ziet de koolteler natuurlijk graag. In de rups vormen zich kristallen, waarna hij binnen drie dagen sterft. Het succes heeft te maken met een mix van vier werkzame toxines die ingrijpen op de biologie. Nu steeds minder chemische middelen in de vollegrondsgroenteteelt zijn toegelaten, wordt de rol BtK’s belangrijk voor kooltelers.”

Afbeelding

Prestaties in spruit- en sluitkool

Het is al langer duidelijk dat de koolteelt middelen zou gaan verliezen. Tjeerd Peeters daarover: “Nufarm zag dat aankomen en wilde op tijd met oplossingen komen. Daarom werd enkele jaren geleden al gestart met proeven. Ik was in 2022 nauw betrokken bij proeven op het spruit- en sluitkoolplatform. We hebben gekozen voor proeven in sluit- en spruitkool in verband met de lange teeltcyclus. Juist dan wordt het nog belangrijker om de natuurlijke biologie (sluipwespen en kevers) optimaal te benutten. In ben heel enthousiast over wat we zagen in de objecten met DiPel DF.” Onderstaand een aantal uitkomsten van de proeven.

Afbeelding
Afbeelding

Breed toegelaten in de vollegrondsgroenteteelt

DiPel DF is een rupsenbestrijder die ook in diverse andere vollegrondsgroenteteelten kan worden ingezet. Denk aan de teelt van koolsoorten als bloemkool en broccoli, maar ook bijvoorbeeld in de teelt van prei en asperge. Alle toelatingen zijn te vinden op de website van Nufarm. Ook hier geldt dat natuurlijke vijanden worden gespaard. Het is de afweging van de teler om een middel zonder residu in te zetten.

Advies en schema rupsenbestrijding sluitkool en spruitkool

“We weten dat DiPel DF het meest effectief is op jonge rupsen”, vervolgt Herbrecht Muys. “Vanaf eind april is het koolwitje al aanwezig, later gevolgd door koolmot en kooluil. Zodra de eieren of jonge rupsen worden gespot, adviseren wij een eerste behandeling. Monitoring in het veld is dus erg belangrijk. Afhankelijk van de plaagdruk mag het meerdere keren worden herhaald. Het is natuurlijk belangrijk om het etiket goed te lezen.”

Tips en adviezen bij de rupsenbestrijding

  • Een effectieve bestrijding van rupsen begint met een goede monitoring. Vroeg ingrijpen is het effectiefst. Zeker in koolgebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen waar de plaagdruk hoog is, moet meestal vaker worden ingegrepen.
  • Deel ervaringen met adviseurs en collega-telers. Iedereen heeft voordeel bij het delen van kennis.
  • Verhoog de effectiviteit van de bespuiting indien nodig met een uitvloeier

Meer informatie

Neem contact op met Nufarm of uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen of kijk ook op de website (Nederland) of België.

Nufarm is een toonaangevend bedrijf op het gebied van gewasbescherming. Met een sterke focus op innovatie en duurzaamheid bieden wij onze klanten in de land-en tuinbouw een breed scala aan oplossingen voor de bescherming en groei van gewassen. Wij werken samen met boeren, telers en distributeurs om oplossingen op maat te bieden die voldoen aan hun specifieke behoeften en de hoogste kwaliteitseisen. Onze missie is om bij te dragen aan een veilige en duurzame voedselproductie, nu en in de toekomst. Bekijk meer op onze website.
Meer over Nufarm

Beheer
WP Admin