Doorgaan naar artikel

Uitbreiding zaadbehandeling Maxim 480 FS kleine teelten

Door een internationale inzet van meerdere partijen heeft het etiket van Maxim 480 FS een uitbreiding gekregen als zaadbehandeling in diverse kleine teelten.

Op 27 juli 2022 heeft het Ctgb een etiketuitbreiding verleend aan het product Maxim 480 FS. De toelating kwam tot stand via een zonale aanvraag van kleine toepassingen. Voor een zaadbehandelingsmiddel is een nationale uitbreidingsaanvraag met kleine toepassingen (de zogenaamde NL-KUG) niet mogelijk, omdat het behandelde zaad binnen de EU vrij verhandeld en gebruikt kan worden en de gewassen daar niet gezien kunnen worden als ‘klein gewas’.

Pilotproject

Voor de uitbreiding van het etiket is daarom in samenwerking met Plantum een pilot project opgezet om een interzonale aanvraag voor zaaizaadbehandeling te doen. Omdat de behandelde zaden over de gehele EU kunnen worden uitgezaaid, hebben de toelatingsinstanties in de andere EU-landen ook hieraan meegewerkt. Dat heeft geleid tot een uitbreiding van zaadbehandelingen voor kleine teelten.

Kijk hier voor de complete lijst van gewassen waarin Maxim 480 FS nu is toegelaten.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin