Doorgaan naar artikel

Uitbreiding aantal beregeningsverboden Nederland

Rondom Veluwe nieuw beregeningsverbod vanwege droogte. Bekijk het overzicht van alle verboden.

Het waterschap Vallei en Veluwe neemt maatregelen om verdroging van het gebied tegen te gaan. Dit is het derde waterschap dat dit seizoen overgaat tot een gedeeltelijk verbod op het gebruik van oppervlaktewater voor beregening.

Het voorjaar verloopt zeer droog, aldus de waterschappen en het KNMI. Het tekort aan regen is veel hoger dan gemiddeld en komt al ruim boven dat van het recordjaar 1976. Vrijdag berekende het KNMI een tekort van 103 millimeter als landelijk gemiddelde. Extra zorgelijk is dat het nu voor het derde jaar achter elkaar veel te droog lijkt te worden, waardoor de grondwaterstand snel zakt.

Lees verder onder de kaart.

Brandweer extra alert op natuurbranden

Het waterschap De Dommel heeft het geldende onttrekkingsverbod uitgebreid. Ook op veel andere plaatsen in het land nemen waterschappen maatregelen om de droogte te bestrijden. Waterschap Vechtstromen laat meer dan 100 miljoen liter water per dag in vanuit het IJsselmeer om de waterstand in Drenthe op peil te houden. In het riviertje De Geer bij Wilnis is een dam geplaatst om te voorkomen dat brak water naar de Vinkeveense Plassen stroomt. In het hele land is de brandweer extra alert op natuurbranden.

Vanwege droogte verbieden waterschappen gebruik van oppervlaktewater voor beregening. Klik hier voor de beregeningsverboden per waterschap.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Anp

Algemeen Nederlands Persbureau

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin