Doorgaan naar artikel

Pachtkamer onderuit in twist over aspergeperceel

Pachtkamer asperge

Bij een onwettig einde van een pachtcontract kan de teler schadevergoeding claimen. - Foto: Misset

Een verpachter moet mogelijk schadevergoeding betalen voor het ontwettelijk beëindigen van een pachtovereenkomst voor asperge.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelt een teler in het gelijk. Hij is de wettelijke pachter van een perceel waarover hij al enkele jaren niet meer kan beschikken. Daarmee haalt de rechter een besluit van de pachtkamer onderuit en biedt hij de teler de mogelijkheid schadevergoeding te eisen.

Aantonen dat teler pachter is

In deze zaak moest de teler aantonen dat hij de pachter is. Dat kon hij door de betalingen van zijn rekening te tonen. De verpachter stelt dat de zoon van de teler de pachter is, waardoor de oorspronkelijke pachtafspraak is vervallen. De verpachter bleef echter betalingen accepteren voor de pacht vanaf de bankrekening van de teler, waardoor de rechter uitgaat van een pachtovereenkomst tussen de twee.

Aanwijzing pachtcontract: frezen

Bovendien heeft de verpachter aan de teler laten weten dat hij het perceel zou frezen. Ook dat is een aanwijzing dat de pachtovereenkomst tussen beide bestond. Het perceel van 1,78 hectare is door de pachter 5 jaar niet gebruikt, terwijl de rechter het pachtcontract tot 2022 heeft onderstreept.

Beheer
WP Admin