Tussen 10 en 20% aspergeruggen niet opgeploegd

31-03-2020 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Een grove schatting zegt dat tussen de 10 en 20% van de aspergeruggen in Noord-Limburg dit jaar niet zijn opgeploegd.

Uit navraag bij loonbedrijven Maas in Kessel en Seelen in Maasbree blijkt dat tussen 10 en 20% van het areaal, dat zij normaal gesproken jaarlijks opploegen, dit jaar niet wordt opgeploegd. Los daarvan, er zijn ook telers die zelf hun ruggen opploegen, maar een deel daarvan is ook (nog) niet opgeploegd. Een enkeling gaf loonbedrijf Maas opdracht de reeds gelegde zwartwit folie bij gebrek aan personeel maar weer op te rollen. Bij Maas verwachten ze dat dit in de komende dagen tot weken meer zal gaan gebeuren.

Later nog opploegen

Maar telers zijn ook nog druk doende om personeel te vergaren, weet Wiel Seelen. Die zouden in een iets later stadium alsnog kunnen besluiten tot het opbouwen van de ruggen. Aspergeruggen in een later stadium opbouwen is iets wat in het verleden ook wel eens voorkwam. Het perceel wordt dan eerst gefreesd en vervolgens worden de ruggen opgeploegd. Een dergelijke keuze zal ook afhangen van de prijsvorming dit seizoen.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer